Kanta-Häme

Eskareita yhä enemmän koulujen yhteyteen

Esikoululaisia koskevat uudistukset ovat aiheuttaneet hämmennystä esimerkiksi Hämeen Sanomien tekstiviestipalstalla.

Lopputulos ensi vuoden osalta on seuraava: Idänpään ja Sairion päiväkodeissa esiopetus loppuu ja siirtyy Tuomelan koulun yhteyteen ja Kutalan päiväkotiin.

Katumalla päätettiin sittenkin säilyttää esikoulu ensi vuonna, vaikka lasten ja nuorten lautakunta tammikuussa alustavasti päätti lakkauttaa sen.

Vanhemmille lähetetyssä kirjeessä kuitenkin mainittiin, että jos tarvetta ilmenee, niin esiopetusta voidaan järjestää. Vanhemmat ottivatkin paljon yhteyttä, ja esiopetus jatkuu Katumalla.

– Myös Sairiossa ja Idänpäässä esiopetuksen säilymistä toivottiin, mutta lautakunnan linjaus oli esiopetuksen siirtäminen Tuomelaan, ja kaikki mahtuivat sinne tai Kutalaan, sanoo Palveluohjauksen suunnittelija Leena-Maija Hakkarainen.

Myös esiopetus Miemalan koulussa siirtyy muualle, tosin siellä syynä ovat sisäilmaongelmat.

Lapsensa esikoulupaikkaan saa aina vaikuttaa, kertoo Hakkarainen. Hakemukseen saa laittaa kolme vaihtoehtoa, joita toivoo esikoulupaikaksi lapselleen.

– Mutta 610 ihmisen toiveita on mahdoton täysin toteuttaa.

Idänpään ja Sairion päiväkotien lasten vanhemmat ovat olleet ihmeissään, mitä uudistukset käytännössä tarkoittavat.

Käytännössä esiopetus säilyy omana toimintanaan, jota ohjaavat päiväkodit.

– Tuomelan esiopetus on Kutalan päiväkodin alaista, ja siellä työskentelee lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia. Samat henkilöt vastaavat esiopetuksen yhteydessä järjestettävästä päivähoidosta. sanoo Hakkarainen.

Esiopetus kestää neljä tuntia päivässä, ja sen yhteydessä järjestettävä päivähoito tapahtuu esiopetuksen tiloissa, ja siellä tarjoillaan aamu- ja välipala samalla tavalla kuin päiväkodissakin. Samanlainen systeemi on käytössä esimerkiksi Seminaarin koululla, jossa on ollut Ojoisten päiväkodin esikoululaisia jo monta vuotta.

Esiopetuksen yhteydessä olevaa päivähoitoa ei aiota siis yhdistää koululaisten kerhotoiminnan kanssa, kuten esimerkiksi Tampereella joissain tapauksissa toimitaan.

Tulevaisuus näyttää kuitenkin siltä, että esiopetus liikkuu yhä vahvemmin kouluja kohti. Taustalla on esiopetuksen velvoittavuutta koskeva lainsäädännön muutos, joka tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Lain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

– Ajatuksena on, että tulevissa tilaratkaisuissa esi- ja alkuopetus tekevät yhteistyötä. Esimerkiksi Nummen tulevaan kouluun on tarkoitus saada myös esiopetus mukaan, kertoo tilaajapäällikkö Seija Mäkinen.

Etuna järjestelyssä on se, että lapsen oma etenemistahti voidaan huomioida joustavasti.

– Esikoululaiset Sairiosta siirtyvät Tuomelan esiopetukseen, ja se on mielestäni hyvä, kertoo Sairion, Kutalan, Ruununmyllyn ja Laaniityn päiväkodinjohtaja Taru Terho.

Ajatuksena on, että lapset ovat kolme vuotta tekemisissä samojen aikuisten kanssa.

– Esi- ja alkuopetus eivät tee yhteistyötä, vaan toimivat yhdessä, Terho kuvaa.

Tuomelassa on kolme kerrosta, joissa on jokaisessa tilat eri ikäluokille. Yhteistä toimintaa on noin kaksi tuntia päivässä.

– Toukokuun alussa on vanhempainilta, jossa käydään ensi vuoden suunnitelmia läpi. HÄSA

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic