fbpx
Kanta-Häme

Eskarikiista ratkeaa jouluksi Lopella

Launosten ja Läyliäisten uusissa koulurakennuksissa on omat tilat esikoululaisille. Vielä ennen joulua ratkaistaan, käyvätkö eskarilaiset koulua vai onko eskari yhä osa päiväkotia, mutta koulutiloissa.

Muutos jakoi jo viime helmikuussa sekä lasten vanhemmat että kunnanvaltuutetut jyrkästi kahteen leiriin.

Puoltajat uskovat, että esikoulu nivoutuisi lapsen koulupolkuun ja helpottaisi perheiden aamuja tuomalla aamupäiväkerhon myös koululaisille. Vastustajat epäilevät aamu- ja iltapäiväkerhoissa eskarilaisten saaman hoivan laadun heikkenevän isossa ryhmässä.

Valtuusto päätyi palauttamaan muutoksen valmisteluun. Päättäjät odottavat selvityksiä vaikutuksista, joita muutos toisi kustannusten lisäksi myös lasten kasvatukseen, aamu- ja iltapäivähoidon järjestämiseen ja henkilöstölle.

Kunnanjohtaja Karoliina Frank toteaa, että uudesta rehtorimallista valmistellaan perusteellista selvitystä valtuustolle. Nykyään käytössä olevasta päiväkotijohtoisesta mallista ei erillistä selvitystä tehdä, vaan päättäjät saavat eteensä lyhyen kuvauksen nykyisestä toiminnasta ja kustannuksista.

Kunnanjohtaja sekä kasvatus- ja koulutusjohtaja Tero Kuusisto näkevät kouluille siirtyvässä johtamismallissa merkittäviä etuja. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä ryhmäkoot ja henkilöstölle asetetut vaatimukset olisivat päiväkotia väljemmät.

– Jos eskari on koulujen toimintaa, myös 1.–2.-luokan oppilaille saadaan uutena aamupäivätoimintaa. Sen järjestäminen päiväkotivetoisesti voi olla varhaiskasvatuslain alaisuudessa hankalampaa, toteaa Karoliina Frank.

Jos koulujen rehtoreista tulee eskaritoiminnan johtajia, eskarilaiset aloittavat päivänsä yhdessä eka- ja tokaluokkalaisten kanssa aamupäivätoimintaryhmässä. Eskarin ja koulupäivän päätyttyä päivää jatketaan osin lastentarhanopettajien, osin lastenhoitajien ja iltapäivätoimintaohjaajien johdolla.

Myös koulujen loma-aikoina on tarkoitus uuden mallin mukaan järjestää esikoululaisten ja 1.–2.-luokkalaisten kesäkerhotoimintaa, joka vastaa aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Päiväkodissa eskarilaisten aamu- ja iltapäivä kuluu lastenhoitajien ja lastentarhanopettajan ohjaamissa ryhmissä. Eskarissa opetussuunnitelma on sama riippumatta siitä, ovatko lapset eskarissa koulun vai päiväkodin siipien suojissa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa vetäisivät koulun yhteydessä lapsille tuttujen lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien lisäksi koulunkäyntiohjaajat, joilla ei välttämättä ole lähihoitajan koulutusta.

Tavoite on, etteivät lapset huomaisi arjessaan muutosta. Heidän päivänsä kuluisi samojen tuttujen hoitajien, opettajien ja ohjaajien kanssa riippumatta siitä, johtaako toimintaa rehtori vai päiväkodin johtaja.

Rehtorimallin vaikutuksia lasten saamaan hoitoon ja opetukseen valmisteleva henkilöstö näkee etuja eskarin säilyttämisessä päiväkotien toimintana.

Valmistelussa mukana oleva Läyliäisten päiväkodin johtaja Pirkko Salmi kertoo, että valmistelijat painottavat varhaiskasvatuslakia, jossa todetaan, että esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Lisäksi vanhemmilla on aina oikeus saada lapselleen esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodissa.

Henkilöstö nostaa esiin aamu- ja iltapäivätoiminnan, jota päiväkodissa säätelevä varhaiskasvatussuunnitelma on laajempi kuin edellytetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalta.

Pirkko Salmi pitää täysin mahdollisena, että päiväkodit voivat järjestää myös koululaisille aamu- ja iltapäivähoitoa eskarin yhteyteen.

– Meillä päivä alkaa tarvittaessa jo aamukuudelta. Kyllä koululaiset voidaan ottaa ryhmiin eskarilaisten kanssa, hän toteaa.

Pirkko Salmi toteaa myös, että valtaosa kunnista on päätynyt järjestämään esikouluopetuksen päiväkotien alaisuudessa, vaikka tilat voivat olla koulujen yhteydessä.

Jos esiopetus siirtyy koulujen rehtorien hallinnoimaksi, myös sitä antavat lastentarhanopettajat siirtyvät opettajien työehtosopimuksesta kunnallisten virka- ja työehtosopimuksen piiriin.

Menot