fbpx
Kanta-Häme

Eskarit ja viskarit ovat pian taas rinnakkain

Tänä syksynä alkava esiopetus järjestetään yhä useammassa hämeenlinnalaisessa päiväkodissa niin sanotuissa sekaryhmissä. Syynä järjestelyyn on paitsi hoitopaikkapula, myös halu täyttää vajaita ryhmiä.

Lasten ja nuorten lautakunnan varapuheenjohtaja Irma Taavela vahvistaa säästöpaineiden vaikuttaneen ratkaisuun.

– Joku voi olla huolissaan esiopetuksen toteuttamisesta, kun mukana on myös 5-vuotiaita lapsia. Ryhmiä on kuitenkin tärkeää koittaa tasata siten, että ne olisivat keskenään samankokoisia. Henkilökunta pystyy myös varmasti huolehtimaan opetuksen eriyttämisestä.

Tyhjät paikat käyttöön

Aikana ennen uutta perusopetuslakia niin sanottuja viskareita, siis esikoululaisten ryhmiin sijoitettuja viisivuotiaita, oli useimmissa suomalaisissa päiväkodeissa. Vuonna 1998 voimaantulleen perusopetuslain mukaan esiopetus haluttiin eriyttää varhaiskasvatuksesta selkeästi omaksi toiminnakseen.

Myös Jukolan varhaiskasvatuksen johtaja Arja Virkki pitää eriytettyä esiopetusta tärkeänä.

– Jos eskareiden ryhmässä on vapaita paikkoja, sekaryhmä on tietysti toimiva järjestely. Mutta jos esimerkiksi talven aikana tulee myöhemmin lisää eskareita, mihin ryhmään heidät sitten laitetaan? Virkki pohtii.

Lastentarhaopettajaliiton puheenjohtaja Anne Liimola korostaa, että valinnanvaraa tulisi olla myös päivähoitopaikkojen järjestämisessä.

– Ryhmäytymistä ajatellen oleellista on, että esiopetusryhmässä on riittävästi 6-vuotiaita lapsia. Opinpolku pitäisi suunnitella yhtenäiseksi siten, ettei oma ryhmä muutu aina vuoden välein. Kuntien olisi tärkeää ajatella tilannetta lapsen kannalta.

Virkki ei silti usko, että sekaryhmät vaikuttaisivat ainakaan kielteisesti esiopetuksen laatuun, kun myös 5-vuotiaiden lasten tarpeista huolehditaan.

– Tässä tapauksessa kyse on siitä, että eskariryhmiin jää tilaa ja halutaan varmistaa, että kaikki paikkaa tarvitsevat pääsisivät päivähoitoon.

Suunnittelu lisää työmäärää

Palveluohjaaja Leena-Maija Hakkarainen lasten ja nuorten palveluneuvonnasta kertoo, että päätös astuu voimaan elokuun alussa. Varsinaisia siirtoja ryhdytään tekemään sitä mukaa kuin lisäpaikkoja tarvitaan.

Näillä näkymin ainakin Nummen päiväkodissa elokuussa aloittavat eskarit saavat ryhmäänsä myös 5-vuotiaita lapsia.

Hakkaraisen mukaan pienempiä lapsia siirretään esiopetusryhmään vain, mikäli pienempien päivähoitopaikat ovat täynnä. Yhtä työntekijää kohden saa olla korkeintaan seitsemän lasta.

– Näin paikkoja vapautuu sitten edelleen pienemmille lapsille. Pääosin siirrot koskevat jo 5-vuotiaita lapsia, ja vanhemmillakin on oikeus tulla kuulluksi.

Hakkarainen ei usko, että eri-ikäisten lasten tarpeiden huomioiminen aiheuttaisi ongelmia.

– Kyllä me luotamme henkilökunnan ammattiosaamiseen. Tietysti suunnittelu vie oma aikansa, kun täytyy ajatella eri-ikäisten lasten tarpeiden täyttämistä. (HäSa)

Menot