fbpx
Kanta-Häme

Etelä-Hämeen kuntaliitos kuopattiin: Riihimäki puolesta, muut vastaan

Kaikissa Riihimäen seudun kunnissa äänestettiin kuntaliitoksesta. Lopella vastustus oli odotetusti voimakkainta.

Äänestyksessä valtuutetuista 29 oli vastaan ja 6 puolesta. Hausjärvellä kuntaliitosta vastusti 23 valtuutettua ja 12 oli sen puolesta.

Riihimäellä äänestyksen lopputulos oli 37 puolesta, 5 vastaan ja yksi tyhjä.

Riihimäellä vastustus tuli erityisesti perussuomalaisten riveistä. Lopella taas kuntaliitosta puolustivat yksittäiset edustajat useista puolueista. Hausjärvellä puolustajat tulivat lähinnä demareista ja vihreistä.

Tämä merkitsee, että Riihimäen seudun kuntaliitos kuopataan ainakin toistaiseksi.

Riihimäen kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen totesi, että tästä jatketaan yhteistyön tietä. Tarkoituksena on etsiä nykyistä tiiviimpää kuviota ainakin sote-palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Myös seutulukio on työn alla.

Riihimäellä liitos sai vahvan tuen

 
Toisin kuin naapurikunnissa, Riihimäen valtuustossa käytettiin pääsääntöisesti kuntaliitosta puolustavia puheenvuoroja.
 
Kaikkein pisimmän ja perustelluimman puheenvuoron käytti keskustan Mirja Lammi. Hänen perustelunsa sisälsivät kaikki argumentit, joita kuntaliitoksen puolesta lausuttiin.
 
Lammi painotti sitä, että seudun kuntien yhteistyö on ollut hyvää, mutta ratkaisujen tekeminen vie aikaa.
 
– Lisäksi maksetaan kolminkertaisesta hallinnosta, kun yhdistymällä osa hallinnon palkoista säästettäisiin ja painotusta voitaisiin siirtää suorittavaan portaaseen.
 
Mainituksi tuli myös se, että isomman äänellä on enemmän vaikutusta vaikkapa tulevissa sote-kuvioissa. Myös 4,5 miljoonan euron yhdistymisavustukselle Lammi arvioi seudulla löytyvän käyttöä.
Myös SDP, kokoomus ja vasemmistoliitto ilmoittivat kannattavansa liitosta, samoin kristillisdemokraatit ja vihreät.
 
Tosin demarien Kirsti Tolvanen ilmoitti äänestävänsä kyllä ainoastaan ryhmäkurin vuoksi.
 
Vastustusta löytyi odotetusti perussuomalaisten riveissä. Mauno Ovaskainen totesi, että kuntaliitosvalmistelu on tehty nostamalla esille ainoastaan positiivisia vaikutuksia.
 
– Myös negatiiviset puolet olisi pitänyt tuoda esiin.
 
Hän esitti liitoksen hylkäämistä. Häntä kannatti Juha Ranta (ps.). Hän arvioi, että liitos vie päätösvaltaa kauemmaksi ja on ristiriidassa kunnallisen itsehallinnon kanssa. Hän piti myös välivaiheen liitoshallintoa kehnona ratkaisuna.
 
Kansanedustajat Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja Päivi Räsänen (kd.) yrittivät tuoda keskusteluun valtakunnallista näkökulmaa.
 
He muistuttivat, että kunnille tulee esimerkiksi uusia työllisyysvelvoitteita, jotka ovat pienille kunnille raskaita kantaa.
 
Äänestyksessä 37 valtuutettua äänesti kuntaliitoksen puolesta. Sitä vastustivat perussuomalaisista Ovaskainen, Ranta ja Marko Tuominen, lisäksi Hanna Hautala (sit.) ja Esko Nummela (sd.). Kirsti Leskenmaa (sd.) äänesti tyhjää.
 
Perussuomalaisista Jari Heikkinen äänesti liitoksen puolesta. 
 

Loppi noudatti kansansa neuvoa

 
Kuusi valtuutettua asettui Lopella kannattamaan kunnan liitosta Hausjärven ja Riihimäen kanssa. Loput 29 äänestivät liitosta vastaan.
Vihreiden Outi Kekki esitti kuntaliitoksen hyväksymistä ja sai kannatusta sekä keskustalaisilta Satu Myllykoskelta ja Jori Hovilta. Myös Sakari Vuorinen (sd.), Ossi Kollin (sd.) ja kansanedustaja, valtuuston puheenjohtaja Timo Heinonen (kok.) olisivat pitäneet kuntaliitosta Lopelle parhaana ratkaisuna.
 
Päätöksenteko vaati vain 40 minuutin keskustelun, jota saliin saapunut lähes 40 kuntalaisen joukko seurasi tarkkaavaisen hiljaisena. Kokoukseen hankitut kaksi järjestysmiestä saivat istua rauhassa paikoillaan.
 
Äänestyksen päätyttyä yleisön taputukset saivat puheenjohtaja Timo Heinosen muistuttamaan, ettei yleisö saa valtuustosalissa osoittaa millään lailla tunteita tai puuttua kokouksen kulkuun.
Kuntaliitoksen puolesta puhuneet Outi Kekki, Satu Myllykoski ja Jori Hovi korostivat, ettei kunta selviä jatkossa yksin. Talous, henkilöstö ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ovat pienelle kunnalle isoja haasteita.
 
– Ratkaisin kantani järjen, en tunteen pohjalta, korosti Outi Kekki. Keskustan Satu Myllykoski muistutti, että Lopella verotulokertymän osuus kunnan tuloista on pelottavan alhainen.
 
Vaikka kuntaliitos kaatui, lähes kaikki valtuutetut uskoivat puheenvuoroissaan Riihimäen, Hausjärven ja Lopen jatkavan tiivistä yhteistyötä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Marja Peltomäki toivoi uusia yhteisiä avauksia, jotka johtavat onnistumisiin.
 
Kuntaliitosta vastustaneissa puheenvuoroissa nostettiin vielä kerran esiin liitoksen vaikutukset kunnan itsenäiseen asemaan. Palvelujen todettiin jo nyt karkaavan Riihimäelle ja päätösvalta haluttiin pitää omassa kunnassa.
 
Marianna Rautiainen (vas.) muistutti, ettei yhdistymissopimuksen lupaamalla asukaslautakunnalla olisi todellista päätösvaltaa. Se olisi vain neuvoa antava kuntalaisfoorumi.
Myös kuntalaisten neuvoa-antavan äänestyksen selkeän kielteinen tulos painoi valtuutettujen ratkaistessa kantaansa. yli 70 prosenttia vastasi kyselyyn ja yli 83 prosenttia rastitti EI-ruudun. HÄSA
 

Hausjärvi torjui kuntaliitoksen

 
Hausjärven valtuusto keskusteli maanantai-iltana kolmen kunnan liitoksesta vajaan tunnin ajan, minkä jälkeen äänestysnumeroiksi tuli 23-12 kuntaliitosta vastaan. Äänestystulos sai aplodit.
 
Ennen päätöksentekoa kunnanjohtaja Aleksi Heikkilä muistutti, että kunnassa on tehty hurjasti työtä kahden vuoden aikana kuntarakenneselvityksen takia.  Hän sanoi myös, ettei yksittäinen kunta voi estää muita tekemästä myöhemmin omia ratkaisujaan, esimerkiksi Riihimäki ja Loppi voivat halutessaan käynnistää kahdenkeskisen prosessin.
 
Kuntaliitosta vastaan käytettiin useita puheenvuoroja. Esimerkiksi Ilkka Brotherus (kok.) sanoi olleensa alusta alkaen sitä mieltä, ettei liitos ole järkevä eikä ajankohtainen.
 
– Näkemykseni on, että Riihimäen ykkösfokus tässä on ollut, että kaupunki haluaisi maata Lopen ja Hausjärven puolelta. 
 
Esko Ihalainen (kesk.) sanoi, että hausjärveläiset olisivat vähemmistönä uudessa kunnassa, ja sen jälkeen kylien ja taajamien kehittäminen ei olisi enää itsestään selvää.
Timo Silvánin (kesk.) mielestä nyt olisi väärä aika tehdä kuntaliitos.
 
– Pohjat ovat muuttumassa, tulee uusi sote, mutta selvityksemme pohjautuvat vanhaan rakenteeseen.
 
Kuntaliitosta niin ikään vastustanut Timo Ratilainen (ps.) huomautti, että sote-ratkaisun myötä kunnan henkilöstön määrä vähenee ja valtuuston koko muuttuu, kun päätösvallasta häipyy 60 prosenttia. 
 
– Meidän on aloitettava talouden rationalisointi ja purettava päällekkäiset toiminnot. 
 
Päivi Pottonen (sd.) esitti, että valtuusto hyväksyisi kuntaliitosesityksen. Häntä kannatti Auli Laine (vihr.).
 
– Työntekijöiden rekrytointi on vaikeaa Riihimäenkin kokoisessa yksikössä, ja palvelut ovat siksi haavoittuvaisia. Ei auta, jos on kaavoitettuja tontteja, jos ei ole asiallisia palveluja, Laine sanoi.
 
Äänestysnumerot olivat siis selvät, mutta kuntaliitoskeskustelu ei kuitenkaan vaimene. Valtuuston kokouksen lopussa sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen, jossa esitetään Hausjärven kunnan ja Riihimäen kaupungin yhdistämistä. 
 
 
 

 

Menot