fbpx
Kanta-Häme Janakkala

Etelä-Janakkalan kaavoitus nytkähti liikkeelle – Kunta kaavoittaa yksityiselle maalle yritysaluetta

Etelä-Janakkalaan kaavaillaan teollisuus- ja työpaikkarakentamisen aluetta. Ilotulitevarastojen konsultointivyöhykkeet haittasivat aiemmin naapurien rakentamistoimintaa.
Suunnittelualue on kooltaan 120 hehtaaria ja se on pääosin metsämaata ja peltoa. Alueella on joitakin varastorakennuksia (Uramonmäki) kaksi vakituisessa asuinkäytössä olevaa kiinteistöä sekä yksi vapaa-ajan kiinteistö. Moxom oy siirsi toimintansa pois alueelta tämän vuoden alussa.

Janakkalan tekninen lautakunta hyväksyi tiistain kokouksessaan Etelä-Janakkalan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisen nähtäville.

Asemakaavoituksen tarkoituksena on suunnitella valtatien 3:n ja maantien 130:n väliin teollisuus- ja työpaikkarakentamisen alue sekä tarvittavat liikenne- ja liittymäjärjestelyt. Alue on kooltaan 120 hehtaaria ja rajautuu etelässä Riihimäen kaupungin rajaan.

Kaavoitettava alue on 20 yksityisessä omistuksessa olevan kiinteistön alueella, joista yhdeksän on tehnyt kunnalle kaavoitusaloitteen. Aloitteista yksi käsittää neljän tilan alueet.

Tekninen lautakunta esitti kunnanhallitukselle Etelä-Janakkalan yleiskaavoituksen ja yksityisten omistamien maa-alueiden asemakaavoituksen käynnistämistä jo vuonna 2016. Kunnanhallitus päätti samana vuonna käynnistää Etelä-Janakkalan kaavoituksen esityksen mukaisesti.

Kaavahanke pitkissä kantimissa

Miksi alueen kaavoituksessa on mennyt näin kauan ja miksi se nytkähti liikkeelle nyt, maankäyttöpäällikkö Pia Tuokko?

– Asiat ovat vaatineet pidempää valmisteluaikaa. Alue kokonaisuudessaan on yksityisten maanomistajien omistuksessa, joiden kanssa on neuvoteltu. On laadittu myös liikenneselvityksiä. Liittymien osalta on ratkaistava, minkä verran niitä saa 130-tieltä tulla.

Liittymien määrittäminen kuuluu ely-keskukselle, eivätkä ne Tuokon mukaan ole kunnan päätettävissä.

– Maanomistajien kanssa on neuvoteltu siitä, mihin kohtaa alueen sisällä katulinjauksia tehtäisiin. Liikenneselvitysten lisäksi alueelle on laadittu myös arkeologiset selvitykset ja luontoselvitykset.

Ilotulitteiden varastointi loppui alueella

Tuokon mukaan alueen kaavasuunnittelu on edennyt nyt myös siitä syystä, että ilotulitteiden logistiikkayhtiö Moxom oy siirsi toimintansa pois alueelta tämän vuoden alussa.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vaati Moxom oy:n ilotulitevarastoille kilometrin konsultointivyöhykkeet. Ne haittasivat naapureiden rakentamistoimintaa alueella.

Moxom oy sai varastolleen viime vuoden alussa laajennusluvan Tukesilta, jota Janakkalan kunta ei puoltanut.

Lue myös: Ilotulitteiden logistiikkayhtiö Moxom oy siirtää toimintansa Janakkalasta – “Joudun oikeudellisesti taistelemaan, että saan olla täällä” (18.12.2019)

Maanomistajat tekevät maankäyttösopimuksen

Miten yleistä on, että kunta kaavoittaa yksityisessä omistuksessa olevia alueita?

– Käsittääkseni se on ihan yleistä. Näistä pitää laatia maankäyttösopimukset kunkin maanomistajan kanssa.

Maanomistajilla, joille asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kaavan toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Tuokon mukaan maankäyttösopimuksessa määrätään, miten maanomistaja osallistuu kunnallistekniikan ja kaavoituksen kustannuksiin.

Asemakaavahankkeeseen liittyminen on maanomistajalle vapaaehtoista ja maankäyttösopimus tehdään Tuokon mukaan niiden maanomistajien kanssa, joilla on alueelle rakentamistavoitteita.

– Katsotaan, jos alueen keskeltä jää jokin alue, jonka omistaja ei halua mukaan, niin osoitetaanko se M-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue) tai esimerkiksi talouskäyttöön.

Myös yleiskaava valmistumassa

Janakkalan kunnan yleiskaavasuunnittelija Sanna Anttilan mukaan Punkan osayleiskaava on vireillä ja on valmistuu syksyllä.

– Se on odottanut kantatie 54:n liikenneselvityksen päivittämistä. Janakkalan puolelle tulee Riihiviidantien jatkeen linjaus, johon saadaan ratkaisu liikenneselvityksessä. Sen jälkeen yleiskaavakin saadaan eteenpäin.

Kun Punkan osayleiskaava tulee nähtäville syksyllä, laaditaan asemakaavaluonnos sen perään.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä elokuun puoleen väliin ja asemakaavan luonnosaineistot tulee nähtäville loppuvuodesta. HäSa

Menot