Kanta-Häme

Etelärannan budjettia leikattiin

Rahapulassa kamppaileva kaupunki on kiristänyt Eteläranta oy:n rahoitusta.

Budjetissa yhtiölle on alunperin varattu 300 000 euroa, mutta nyt siitä on leikattu 50 000. Yhtiö sopeuttaa toimintansa pienempään budjettiin.

Eteläranta oy suunnittelee Engelinrannaksi nimetyn alueen rakentamista uudeksi asuinalueeksi Hämeenlinnan ydinkeskustaan Paasikiventien molemmin puolin.

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina Eteläranta oy:n kanssa tämän vuoden toiminnoista tehtävää sopimusta.

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui huhtikuun alussa. Nyt toimitusjohtajana työskentelee arkkitehti SAFA Kristiina Koskiaho.

Pilaantuneita maita

Sopimuksen mukaan tänä vuonna tehdään muun muassa selvitystä pilaantuneiden maiden puhdistuskustannuksista ja infran rakentamiskustannuksista.

Tarkoituksena on laskea ja verrata osayleiskaavan eri vaihtoehtojen pohjalta näitä kustannuksia.

Samalla jatketaan hulevesiselvitysten tekoa. Hulevesiä valuu erityisesti linja-autoaseman seudulle torin suunnalta.

Viiteen osaan

Asemakaavoituksessa Engelinrannan alue on tarkoitus jakaa viiteen osaan. Niistä jokaiseen suunnitellaan noin 20 000 kerrosneliön asuinrakentamista.

Parhaillaan myös selvitetään, riittääkö yhteensä 100 000 kerrosneliötä tekemään alueen sijoittajille houkuttelevaksi vai pitäisikö tehokkuutta vielä nostaa.

Viidestä asemakaava-alueesta ensimmäisen rakentaminen voisi alkaa keväällä 2016. Viides vaihe olisi näillä näkymin valmis vuonna 2024.

Kellumaan vai pylväille?

Koska alueen maaperä vaatii puhdistusta, tutkitaan myös ideoita kelluvasta rakentamisesta. Se on suhteellisen edullista ja saattaisi olla kaupungille mielenkiintoinen imagotekijä.

Tämän lisäksi selvitetään myös maasta irti olevia rakennuksia, jotka mahdollistaisivat sen, ettei pilaantuneilla alueilla tarvitsisi tehdä isoja maamassojen vaihtoja.

Samalla viritellään myös tutkimusyhteistyötä Hamkin kanssa. Tavoitteena on selvittää, millaiset asumisvaihtoehdot houkuttelisivat Engelinrantaan asukkaita esimerkiksi HHT-akselin varrelta. (HäSa)