Kanta-Häme

Eteneekö Kankaistenjärven patoaminen?

Kankaistenjärveltä Katumajärveen laskevan Myllyojan vanha, luvaton ja käyttökelvoton kivipato on suunniteltu korvattavaksi modernilla teräspadolla. Patoamisella halutaan edistää puhdasvetisen järven virkistyskäyttöä ja parantaa sen limnologisia olosuhteita entisestään.

Onko patohanke etenemässä, Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja Pekka Honkala?

– Toiveissa on, että saisimme patoluvan kuluvan syksyn aikana, jos ei esteitä tai valituksia ilmaannu. Lupahakemus toimitettiin aluehallintovirastoon viime vuoden lokakuussa.

– Jos lupa tulee, pääsisimme rakentamaan patoa roudan päälle ensi talvena, Honkala suunnittelee.

Itse padon kustannusarvio on noin 15 000 euroa, mutta lupaprosessi maksaa yhdistykselle 8000 euroa. Saako yhdistys kerättyä tarvittavat rahat?

– Pieni pato vaatii saman luvan kuin iso pato. Pato tehdään kuitenkin 50 vuodeksi ja uskon, että rahoituskin hankkeelle saadaan kuntoon talveen mennessä, jos lupa myönnetään.

Kankaistenjärven suojeluyhdistys palkittiin Elomessuilla kaupungin ympäristöpalkinnolla. Mitä kaikkea järven ympärillä on tapahtunut?

– Vuoden aikana valuma-alueelle on rakennettu kolme laskeutusallasta. Niitä pyritään tekemään myös lisää.

– Yhdistys ja asukkaat ovat olleet myös mukana talkoissa, joilla on parannettu maisemia, ruopattu ojia ja helpotettu kalojen kulkemista. Pakka-hankkeen kautta on toteutettu erilaisia tutkimuksia, joita voidaan jatkossa hyödyntää.

Mikä se sellainen Pakka-hanke on?

– Sen on Vanajavesikeskuksen hallinnoima projekti, jossa on mukana Kankaistenjärven lisäksi Katumajärvi ja Pannujärvi. Vesiensuojeluprojektiksi se on aika iso: budjetti on 50 000 euroa, josta ely-keskus maksaa puolet.

– Yksin emme olisi näin isoa pakettia saaneet aikaiseksi, joten oli rationaalinen toimi kerätä porukka eri järvien suojeluyhdistyksistä. Hanke päättyy ensi keväänä, mutta tarkoituksena on jatkaa samalla porukalla, jos rahaa on vain tarjolla jostain. Pakka-hankkeen lisäksi pyrimme hyödyntämään niin sanottuja Kemera-rahoja metsänhoitoyhdistysten kanssa. HäSa

Päivän lehti

3.4.2020