Kanta-Häme

Etevan on vastattava veloistaan

Hämeenlinnan kaupunki uhkaa oikeustoimilla, mikäli Etevan kuntayhtymä muuttaa perussopimustaan Hämeenlinnan seudun kunnille epäedulliseksi.

Kaupunginlakimies Merja Korhonen kertoo, että kyse on miljoonaluokan asiasta. Yksin Ronnin laitoksen lopettamiseen liittyviä vastuista yritetään sälyttää Hämeenlinnalle noin miljoonan euron edestä. Eläkemenoista aiheutuisi Hämeenlinnalle vuosittain noin 70 000 euron kulut. Päälle tulisi vielä muutama kymmenentuhatta euroa vuodessa varhennettuja eläkemaksuja.

Kaupungin näkemyksen mukaan perussopimuksen muuttamiselle ei ole olemassa oikeudellisia perusteita.

– Muutosehdotukset ovat siinä määrin ongelmallisia ja lainvastaisia, että Hämeenlinnan kaupunki katsoo viime kädessä velvollisuudekseen saattaa asian oikeusteitse ratkaistavaksi, kaupungin lausunnossa todetaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi Korhosen kirjoittaman lausunnon kokouksessaan maanantaina.

Kiista Ronnin menoista

Etevan yhtymähallitus oli pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa valmistelluista perussopimusmuutosehdotuksista.

Jäsenkuntien edustajista koostuva valmistelutyöryhmä esitti muun muassa eläkemaksujen ja varhaiseläkemenojen laskuttamista suoraan jäsenkunnilta siinä suhteessa, mitä nämä käyttivät Pääjärven ja Uudenmaan Erityispalvelut -kuntayhtymien palveluita ennen vuotta 2005.

Lisäksi se ehdotti, että entisen Pääjärven kuntayhtymän kunnat maksaisivat Lammin Ronnilla sijainneen entisen vammaiskeskuksen alasajosta aiheutuneen noin 1,2 miljoonan euron alijäämän sekä mahdollisia purkamiskustannuksia ja lainakuluja.

Ei kuntien velkaa

Hämeenlinna ei hyväksy perussopimukseen ehdotetuista muutoksista yhtäkään. Se hankki asiassa lausunnon oikeudelliselta asiantuntijalta Pertti Eilavaaralta yhdessä Lahden kaupungin kanssa.

Eilavaaran mukaan sopimustyöryhmä ei ole juuri ollenkaan pohtinut asiaa oikeudelliselta kannalta eikä kiinnittänyt huomiota aiemmin tehdyn fuusiosopimuksen sitovuuteen, pätevyyteen ja kuntien oikeussuojaan.

Yli neljä vuotta sitten tehdyn Pääjärven ja Uudenmaan erityispalvelujen kuntayhtymän fuusiosopimuksen mukaan Pääjärven kuntayhtymän varat, velat ja sitoumukset ovat siirtyneet Etevalle sellaisenaan. Lisäksi siinä sovittiin, ettei jäsenkunnille aiheudu fuusiosta taloudellisia seuraamuksia.

– Kuntayhtymä on itsenäinen oikeussubjekti, jonka tulee vastata varoistaan ja veloistaan. Se ei voi parantaa taloudellista tilannettaan sillä, että se siirtää sille kuuluvia vastuita kuntien kannettavaksi, kaupungin lausunnossa todetaan.

Kaupunki toteaa, että fuusiosopimusta voi muuttaa vain kaikkien jäsenkuntien suostumuksella. (HäSa)

Päivän lehti

6.4.2020