Kanta-Häme

EU aiheuttaa bioalalle harmaita hiuksia

Euroopan unionin päätöksenteko uhkaa tuoda harmaita pilviä kotimaiselle bioenergia-alalle.

Maanantaina Tampere-talossa pidetyssä alan Bioenergiapäivässä huoli nousi esiin lukuisissa puheenvuoroissa. Harmaat pilvet johtuvat pääosin siitä, miten kestäväksi metsien biomassaa hyödyntävä energiantuotanto jäsenmaiden kesken ymmärretään.

Europarlamentaarikko Nils Torvalds (r.) on ainoa suomalaismeppi, joka on mukana valmistelemassa EU:n metsien käytön päästölakeja. Hänestä vaarana on, ettei Pohjoismaiden metsään perustuvaa teollisuudenalaa ymmärretä. Bioenergia-ala jakaa Torvaldsin huolen.

– Aina, kun parlamentissa puhutaan metsästä, keskustelu menee kirjaimellisesti sinne. Ainoastaan kuusi jäsenmaata ymmärtää jotakuinkin, mitä metsä on, Torvalds totesi.

Bioala pelkää, että EU asettaisi mahdollisia lisärajoitteita sille, että biotalous pysyisi ympäristön kannalta riittävän kestävänä.

Bioenergiasta käytävä keskustelu on tällä hetkellä ajankohtainen erityisesti Pariisin ilmastosopimuksen vuoksi, ja sen vuoksi ala on myötätuulessa.

Marraskuussa EU:ssa voimaan astuvan ilmastosopimuksen suurena tavoitteena on nimittäin tehdä maailman energiantuotannosta kivihiilestä vapaata pitkällä aikavälillä.

Monissa EU-maissa juuri bioenergiaa hyödyntämällä yritetään kasvattaa uusiutuvan energian osuutta energiantuotannosta. Suomessa Juha Sipilän (kesk.) hallitus on kirjannut bioenergian merkittävän lisäämisen yhdeksi hallitusohjelman tavoitteeksi.

Maanantaina työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti, että Suomi on saavuttamassa EU:n asettaman 38 prosentin uusiutuvien energialähteiden käyttötavoitteen. 73 prosenttia uusiutuvan energian tuotannosta on peräisin puuraaka-aineesta, ministeriön toimialaraportissa todetaan.

Kun bio on myötätuulessa, niin EU:ssa on huolestuttu siitä, ettei sitä hyödynnetä liikaa. Suomalaisen bioalan mielestä huoli on toistaiseksi aiheetonta.

– Ilmastopolitiikassa fokus pitäisi pitää siinä, että irtaudumme fossiilitaloudesta ja fossiilisen polttoaineen käytöstä. Tämän vuoden alkupuolella noin 37 prosenttia kaikesta energiasta oli fossiilista. Meillä on ihan tarpeeksi töitä, että pääsemme tästä eroon, sanoo Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Bioenergiapäivillä puhunut Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho kertoi luonnonsuojeluliiton kannattavan EU-tasoisia määritelmiä kestävälle kehitykselle, jotta kaikkia jäsenmaita yhdistäisivät samat periaatteet.

Metsien kestävyydestä huolehtiminen pitäisi teollisuuden alan itsensä mielestä jättää EU:n jäsenmaiden omaksi asiaksi, koska unionissa metsän kestävä hyödyntäminen ymmärretään lähtökohtaisesti eri tavoin eri paikoissa.

– Emme tarkoita, etteikö samaan aikaan voisi käydä keskustelua biotalouden kestävyydestä. Fokus pitää silti olla fossiilisista pois pääsemisessä, Laurikka kertoo.

Europarlamentaarikko Torvalds arvioi, että suomalaiset mepit haluavat edistää biotaloutta jopa puoluerajojen yli. Hänen mukaansa yhteistyötä tarvitaan kuitenkin edelleen.

– Suomen biotalouden ääni ei erityisen hyvin kuulu Brysselissä. Alan pitäisi olla ajoissa liikkeellä, jotta asioihin voi vaikuttaa, Torvalds sanoi. HäSa

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic