Kanta-Häme

EU keventää pienyritysten kirjanpitoa

Euroopan unionin direktiivi pakottaa Suomen keventämään merkittävästi pienten yritysten kirjanpitoa. Tilinpäätöksestä saa jättää pois merkittävästi tietoja, joilla ei ole merkitystä ulkopuolisille.

Mikro- ja pienyritysten ei tarvitse paljastaa liikevaihtoaan kilpailijoille. Mikroyritykset voivat julkaista tuloslaskelmansa ja taseensa hyvin lyhyesti.

– Olemme Kekkoslovakiassa tottuneet siihen, että valtio sanoo, mitä on tehtävä. Nyt EU sanoo, että on itse arvioitava, mitä tietoa tuottaa, Bilanssin vanhempi veroneuvonantaja Risto Walden sanoo.

Waldenin mielestä on simputusta, että kaikkein pienimmän kirjanpitovelvollisen on pitänyt täyttää samat kirjanpitovaatimukset kuin kaikkien suurimman. Hän ottaa esimerkiksi vaatimuksen konsernitilinpäätöksestä. Nykyisten sääntöjen mukaan suhteellisen pienenkin yrityksen on laadittava konsernitilinpäätös, vaikka muut konserniyhtiöt eivät ole operatiivisia eikä tilinpäätöstietojen yhdistäminen anna mitään uutta tietoa.

– On meille nolo paikka, että yrityksiä on turhaan rasitettu. EU:n avulla voidaan nyt päästä turhista virkamiessäännöistä eroon.

Waldenin mielestä konsernitilinpäätöksen tarpeellisuus voi hyvin toimia markkinaehtoisesti. Jos yrityksen jokin kumppani, esimerkiksi pankki, vaatii konsernitilinpäätöstä, se laaditaan.

Suomen säännökset voivat edelleen vesittää EU:n määräämiä kevennyksiä. Verottaja vaatii hallinnollisilla määräyksillä edelleen yksityiskohtaisia tilinpäätöstietoja yrityksiltä, joita uusi kirjanpitolaki ei vaadi.

– Jos verottaja ei luovu nykyisistä tietovaatimuksista, jää hyöty kirjanpitolain uudistuksesta minimaaliseksi. Jos se luopuu, hyöty uudistuksesta on tuntuva.

Uuden kirjanpitolain hyödyt saadaan jo vuoden 2016 tilinpäätöksissä, jos verottaja keventää omia vaatimuksiaan. Walden uskoo, että kirjanpitolain kevennyksillä on kuitenkin myös välillisiä vaikutuksia. Muutos saattaa herättää laajalti karsimaan turhaa tilinpäätöksistä.

– Muutoksella on mentaalivaikutuksia. Taloushallinnon on kuitenkin myös itse herättävä.

Taloushallinnolla Walden tarkoittaa kirjanpitotoimistoja ja yritysten omaa taloushallintoa. Hänen mielestään kirjanpitoihin kirjataan jo nyt turhaa tietoa, josta ei ole hyötyä.

– Toivon mukaan markkinoilla tarjotaan jatkossa pienyrityksille nykyistä edullisempaa kirjanpitopalvelua.

Suomen muuhunkin lainsäädäntöön jää edelleen määräyksiä, jotka rasittavat jopa hyvin pienten yritysten taloushallintoa.

– Suomi piinaa vielä mikroyrityksiäkin tilintarkastuksella. EU:n mikroyritysraja on paljon tilintarkastusrajaa korkeampi, Walden kertoo.

Ammattitilintarkastajan on tarkastettava mikroyrityksen tilit, jos esimerkiksi yrityksen liikevaihto ylittää 200 000 euroa ja yritys työllistää yli kolme henkilöä.

EU:n kirjanpitodirektiivi on pantava jäsenmaissa täytäntöön ensi vuoden vaihteessa. Suomen uusi direktiivin mukainen kirjanpitolaki on eduskunnan käsittelyssä. Lakia on sovellettava ensi vuonna alkavilla tilikausilla. Sitä voidaan soveltaa jo ensi vuonna päättyviin tilinpäätöksiin.

Suomi on kirjannut lakiin myös joitakin omia kirjanpitosääntöjen kevennyksiä.

Risto Walden esitteli uutta kirjanpitolakia Hämeen kauppakamarin tilinpäätös- ja veropäivillä. Häsa