Kanta-Häme

EU-maiden lääkereseptit alkavat kelvata koko unionin alueella

Suomen apteekkariliitto on huolissaan eurooppalaisten lääkereseptien käyttöönotosta. Yhdessä EU-maassa kirjoitettavat reseptit alkavat kelvata muissakin EU-maissa.

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura sanoo, että moni tärkeä asia on jäänyt ottamatta huomioon direktiiviä säädettäessä.

EU:ssa ei ole yhtenäistä reseptikäytäntöä eikä lääkeluetteloita. Apteekit joutuvat hankalaan välikäteen, kun asiakas tuo vaikka minkä näköisiä papereita resepteinä, eikä niiden aitoutta pystytä mitenkään varmistamaan.

– Suomessa on vain varsinaisia huumausaineita ja eräitä vahvoja kipulääkkeitä sisältävät reseptitt ovat erikoisreseptejä. Kuitenkin jo nyt keskushermostoon vaikuttavien PKV- lääkkeiden eli lähinnä bentsodiatsepiinien väärinkäyttö ja reseptien väärentäminen on yleistä. Lisäksi on eräitä muita lääkkeitä, joilla on useita käyttötarkoituksia ja joita voidaan myös käyttää päihteinä, Sirpa Peura sanoo.

Asiaa koskeva direktiivi on ollut voimassa vuodesta 2011. Parhaillaan sitä aletaan soveltaa jäsenmaiden kansalliseen lainsäädäntöön.

Aika korjaa hölmöydet

Hänen mielestään apteekille on tulossa poliisin valvontatehtävä lääkkeiden väärinkäytön ehkäisyssä.

– Tilanteet voivat olla hyvin epämiellyttäviä, kun pitää epäillä ihan asialliselta vaikuttavien asiakkaiden toimintaa, hän harmittelee.

Sirpa Peura ei kuitenkaan usko, että ongelmasta tulee Suomessa kovin suuri, sillä olemme Euroopan laidalla. Hän pitää myös selvänä, että tilanne korjaantuu ajan myötä, kun virheet myönnetään. Tätä tietä hän kuitenkin pitää hölmönä ja mahdollisesti joillekin väärinkäyttäjille kohtalokkaana.

– Suomessa asia on päätöksentekovaiheessa. Vielä olisi aikaa määritellä, mitä lääkkeitä Suomessa ei toimiteta ulkomaalaisilla resepteillä. Apteekkariliiton käsityksen mukaan se on mahdollista kansallisella lailla.

Vapaaehtoinen valvonta auttaa kuntoutujia

Apteekit ovat vapaaehtoisesti ottaneet valvojan roolin niiden, lähinnä huumevieroituksessa olevien potilaiden auttamiseksi, jotka ovat tehneet hoitavan lääkärinsä kanssa ns. apteekkisopimuksen.

Potilas ja lääkäri sopivat, että opiaatteja tai bentsoja toimittaa potilaalle vain yksi tämän itsensä valitsema apteekki. Jos potilas yrittää ostaa näitä lääkkeitä muualta jonkun toisen lääkärin reseptillä, järjestelmä hälyttää, eikä lääkkeitä myydä.

– Apteekkisopimus on ollut käytössä jo toistakymmentä vuotta, mutta tänä vuonna olemme saaneet sen kattamaan käytännössä kaikki maan noin 800 apteekkien toimipistettä.

Tietosuojasta on huolehdittu hyvin ja järjestelmälle on tietosuojaviranomaisten lupa. Apteekeilla ei ole nimiluetteloita, vaan tietojärjestelmä hälyttää vasta, kun väärinkäytöstä yritetään. Sopimuspotilaita on Suomessa noin 4 000.

Potilas tekee sopimuksen vapaaehtoisesti. Järjestelmän tarkoitus on estää repsahduksia silloin, kun huumeiden himo yllättää. Päihdehuollon lääkärit ovat järjestelmään tyytyväisiä. (HäSa)

Päivän lehti

19.1.2020