Kanta-Häme

EU-parlamentaarikot vaativat tasa-arvotoimia

Suomalaiset puolueet ja työmarkkinajärjestöt ovat saaneet näinä päivinä tasa-arvopostia Brysselistä.

EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäisen (kok.) johdolla valmisteltu mietintö naisista päättäjinä hyväksyttiin maaliskuussa parlamentissa.

Nyt Pietikäinen, Satu Hassi (vihr.), Liisa Jaakonsaari (sd.) ja Anneli Jäätteenmäki (kesk.) lähestyvät puolueita ja työmarkkinajärjestöjä kysyen, mitä ne aikovat tehdä ottaakseen huomioon mietinnön esitykset.

Mietinnössä korostetaan, että sukupuolten yhdenvertaisuuden lisäämiseksi päätöksenteossa tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä. Siinä esitetään muun muassa naiskiintiöitä EU-komission ja ulkosuhdehallinnon johtopaikoille.

Tasa-arvoa aktiivisesti

Parlamentin kannassa painotetaan poliittisten puolueiden ja työmarkkinajärjestöjen merkitystä yhdenvertaisuuden edistämiseksi päätöksenteossa.

Parlamentin kanta tarkoittaa mm. sitä, että puolueiden tulisi aktiivisesti omassa toiminnassaan edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Tämä koskee myös naisten ja miesten yhdenvertaista edustusta puolueen sisäisessä päätöksenteossa ja puolueen esittämissä tehtävissä.

Virkanimityksissä aliedustus

Kunta-, valtio- ja EU-tason huippuvirkojen nimityksissä naiset ovat erityisen aliedustettuina. Suomenkin poliittisessa järjestelmässä on yhä miehiä suosivaa kulttuuria.

Pietikäisen mukaan Suomen tulisi olla mallimaa tasa-arvon edistämisessä.

EU-parlamentaarikot muistuttavat puolueille ja työmarkkinajärjestöille lähetetyssä kirjeessä, että naisten ja miesten yhtäläinen edustus on paitsi tasa-arvo, myös laatukysymys.

Mitä suuremmasta joukosta ihmisiä päättäjät valitaan, sen monipuolisempia ja parempia ovat lopputulokset. (HäSa)

Menot

Uusimmat