fbpx
Kanta-Häme

Metsähallitus tekee Evolla harvennushakkuita – Kesälle kaavaillaan luonnonhoidollisia polttoja

Harvennushakkuita tehdään eri puolella retkeilyaluetta maalis-huhtikuun aikana.
Arkistokuva Sorsakolulta. Kuva: Veli-Matti Virtanen / HäSa

Metsähallitus tekee maaliskuun ja huhtikuun aikana harvennus- ja poimintahakkuuta yhteensä noin 25 hehtaarin alalta Hämeenlinnassa  Evon retkeilyalueella.

Kohteet ovat mänty- ja kuusivaltaisia harvennusmetsiköitä, jotka sijoittuvat eri puolille retkeilyaluetta.

Noin seitsemän hehtaarin metsäalalla tehdään myös niin sanottuja puustoa erirakenteistavia poiminta- ja väljennyshakkuita.

Palanutta puuta metsään

Lisäksi Evolla tehdään luonnonhoidollista polttoa valmisteleva harvennus.

Luonnonhoidollisilla poltoilla turvataan luonnon monimuotoisuutta tuottamalla palanutta puuta sitä tarvitseville eliölajeille.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n tiimiesimies Ilkka Korhonen kertoo tiedotteessa, että Evon palojatkumon ylläpitoon liittyvä harvennus tehdään noin 11 hehtaarin alueella Tavilammen-Rillitien risteyksessä.

– Metsikköön jätetään myös käsittelemättömiä tiheiköitä. Myöhemmin kesällä tehtävässä luonnonhoidollisessa poltossa saavutetaan näin luonnontilaisen kaltainen vaihteleva lopputulos, Korhonen toteaa.

Metsänkäsittelyt toteutetaan Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan ja retkeilyalueita koskeviin Metsähallituksen ohjeisiin perustuen. HäSa

Menot