Kanta-Häme

Fici-Copystä irtautuneet eivät pettäneet

Fici-Copyn yrittäjän Kimmo Anderssonin rikosilmoitus hänen yhtiökumppaneistaan ei johda syytteisiin. Syyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen kaikista rikosnimikkeistä, joista Andersson teki tutkintapyynnön poliisille.

Andersson sopi marraskuussa 2010 kahden yhtiökumppaninsa kanssa, että kumppanit irtautuvat Fici-Copystä. Sen ainoaksi vastuunalaiseksi yhtiömieheksi jäi Andersson. Konica-Minoltan maahantuoja irtisanoi edustussopimuksensa Fici-Copyn kanssa. Se solmi uuden edustussopimuksensa yrityksestä irtautuneiden yrittäjien kanssa joulukuussa.

Anderssonin mukaan hänen entiset kumppaninsa salasivat edustuksen siirron. Hänen mielestään entiset yhtiökumppanit syyllistyivät törkeään petokseen erehdyttämällä hänet allekirjoittamaan sopimuksen, jolla he irtautuivat Fici-Copystä.

Andersson katsoi, että yhtiökumppanit ovat myös lukeneet oikeudettomasti hänen sähköpostiviestejään ja ottaneet laittomasti käyttöön Fici-Copyn asiakasrekisterin. He olisivat siten syyllistyneet viestintäsalaisuuden ja yrityssalaisuuden rikkomiseen.

Syyttäjän mukaan Konica-Minoltan maahantuoja valitsi sopimuskumppanin normaalilla kilpailuttamisella. Ehdolla oli ollut kolme yritystä. Syyttäjä ei nähnyt riittävää näyttöä syytteen tueksi.

Mahdollinen viestintäsalaisuuden rikkominen on vanhentunut. Viestintäsalaisuuden rikkomisesta voi seurata korkeintaan vuosi vankeutta, joten se vanhenee kahdessa vuodessa.

Yrityssalaisuuden rikkomisen tunnusmerkkinä on, että tekijä saa tiedon käyttöönsä toisen palveluksessa. Syyttäjän mukaan Anderssonin entiset yhtiökumppanit eivät voineet rikkoa Fici-Copyssä yhtiösalaisuutta, koska he olivat yhtiön vastuunalaisia yhtiömiehiä. Kyse voi olla siten vain yhtiömiesten keskinäisen sopimuksen rikkomisesta.

Salpausselän syyttäjävirasto teki ensimmäiset päätökset hämeenlinnalaisen Fici-Copyn asioista. Syyttäjällä on syyteharkinnassa erittäin laaja esitutkinta Fici-Copyn laitekaupoista. Kimmo Anderssonia epäillään muun muassa törkeistä petoksista ja törkeästä lahjonnasta. Laitesopimuksia hänen kanssaan tehneitä epäillään myös lahjontarikoksista. HäSa

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic