Kanta-Häme

Finanssiala varoittaa eduskuntavaalien alla, ettei hyvää kehitystä pilattaisi

Finanssialan puheenjohtaja Ari Kaperi ei halua Suomesta halvan työvoiman maata.
Finanssialan puheenjohtaja Ari Kaperi haluaa Suomesta yritysystävällisen, koska meillä ei samanlaisia vahvuuksia kuin muilla Pohjoismailla.

Finanssialan hallituksen puheenjohtajan ja Nordean Suomen maajohtajan Ari Kaperin mielestä yrittäjyydestä ja riskinotosta pitäisi tulla Suomen vahvuus.

– Suomi voitaisiin nähdä yritysystävällisenä maana, joka houkuttelee. Siihen ei riitä, että seuraamme muutosta.

Kaperi esitteli Finanssialan tilaisuudessa Hämeenlinnassa perjantaina alan näkemyksiä yrittäjyydestä, omistajuudesta, eduskuntavaaleista ja niiden jälkeisestä politiikasta. Hänen mukaansa Suomea ei pitäisi verrata vain muihin ja pyrkiä keskiarvoon.

– Pitää olla rohkeutta mennä kehityksessä selvästi paremmalle puolelle.

Kaperi vertaa Suomea muihin Pohjoismaihin, joilla kaikilla on omia vahvuuksia. Suomella ei ole tällä hetkellä samanlaisia vahvuuksia.

– Minusta Suomea ei pidä rakentaa halpatyövoiman varaan, Kaperi sanoo.

Kaperin mielestä monet asiat ovat Suomessa hyvin. Kannustamista omistajuuteen ja riskinottoon kuitenkin tarvitaan, koska Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kyselyn mukaan liki 80 prosenttia omistajayrittäjistä kokee, että asenneilmasto ei kannusta.

– Tarvitaan työpaikkoja. Työpaikkoja ei ole ilman yrityksiä ja yrityksiä ei ole ilman yrittäjiä.

– Asiaa pidetään ideologisena, mutta tästä on päästävä yli.

Kaperi nimeää yhdeksi Suomen ”rohkeaksi onnistumiseksi” yhteisöveron alentamisen 20 prosenttiin vuonna 2014. Verotuoton laskettiin alenevan liki 900 miljoonaa euroa ilman niin sanottuja dynaamisia vaikutuksia.

– Toteutunut alenema oli vain noin 230 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen yhteisöverotuotot ovat lähteneet kasvuun.

Yhteisöveron alennus on Kaperin mukaan vaikuttanut kotipaikan valintaan rajat ylittävissä yritysten sulautumisissa, joissa toisena osapuolena oli suomalainen yritys. Vuonna 2013 tällaisissa sulautumisissa valittiin kotipaikaksi yhtä usein Suomi kuin toinenkin maa. Yhteisöveron alennuksen jälkeen kotipaikaksi on vain 2–3 kertaa vuodessa valittu jokin muu maa kuin Suomi.

– Näillä päätöksillä olemme yhteisöverotuksessa toistaiseksi kilpailukykyisiä, Verotuloja tarvitaan, Kaperi vastaa kysymykseen, pitäisikö veroa edelleen alentaa.

Kaperi muistuttaa, että kannustamisesta on valmisteltu vuosien varrella useita esityksiä ja niistä on käyty keskustelua.

– Tämä kertoo siitä, että päättäjät tietävät, mistä on kysymys.

Kaperin mielestä ehdotukset ovat kuitenkin toteutuneet hyvin heikosti. Valtiovarainministeriön asettama Kari Stadighin työryhmä teki 20 suositusta pääomamarkkinoiden ja kasvun edistämisestä.

– Suosituksista vain 4–5 on mennyt selvästi eteenpäin.

Kaperin mielestä asioiden hoidossa on pyrittävä vakauteen, ennakoitavuuteen ja johdonmukaisuuteen. Hän haluaa vero-ohjelman, joka menee vaalikauden yli.

– Monia hyviä asioita on tapahtunut. Nyt ei pidä pilata orastavaa kehitystä lyhytnäköisillä päätöksillä.

Kaperin mukaan kaikki myöntävät, että yritys- ja pääomatulojen verotus on monimutkaista.

– Verotusta on yksinkertaistettava. Kyse ei ole siitä, että ei haluttaisi maksaa veroja. HÄSA

Rinne

Elinkeinoelämä on hermostunut vaalilupauksista ja -puheista, jotka ovat yhtäkkiä pulpahtaneet pintaan.

Gallupjohtaja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne esitteli pari viikkoa vero-ohjelmaansa ja sen kiristyksiä Kauppalehdessä pari viikkoa sitten. Se oli monille ankara järkytys.

Ihastusta eivät niin ikään herätä esitykset uusista menoista. Velkaantunut valtio jakaisi alijäämäisestä budjetistaan lisää ropoja.

Ekonomistit ovat leimanneet veropuheet jopa vastuuttomiksi. Kaperi esittää toivomuksen kainosti: Nyt ei pidä pilata orastavaa kehitystä lyhytnäköisillä päätöksillä.