Kanta-Häme

Finanssivalvonta teki tutkintapyynnön Pohjantähden tapahtumista. Se epäilee, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa syyllistyttiin rikoksiin.

Finanssivalvonta Fiva epäilee, että Pohjantähden ylimääräisen yhtiökokouksen tapahtumissa on syyllistytty rikoksiin. Se on tehnyt rikosilmoituksen Hämeen poliisille.

Fivan tutkintapyyntö koskee yhtiökokouksen koolle kutsumista, siihen osallistumista ja äänestämistä. Mahdollisia rikosnimikkeitä on useita.

Fivan mukaan henkilötietojen käsittelyssä on saatettu laiminlyödä henkilötietolakia siten, että salassapito- tai henkilörekisteririkoksen tunnusmerkit täyttyvät. Rikos olisi tapahtunut käyttämällä valtakirjojen hankinnassa yhtiön asiakasrekisteriä. Fiva epäilee, että valtakirjojen hankkimisessa olisi syyllistytty myös väärennösrikoksiin.

Vakuutusyhtiörikokseen on saatettu syyllistyä kiertämällä yhtiökokouksen äänioikeuden rajoitusta “toisena välikätenä”.

Vakuutusyhtiö Pohjantähden ylimääräinen yhtiökokous pidettiin viime lokakuussa. Keskinäisen yhtiön osakkaat, jotka edustivat yli kymmenesosaa äänivallasta, vaativat ylimääräistä yhtiökokousta ja yhtiön hallituksen vaihtamista siinä.

Hämeen poliisi sai Finanssivalvonnan tutkintapyynnön alkukesällä. Kun poliisin esitutkinta nyt käynnistyi, se tiedotti tutkimuspyynnöstä ja tutkinnasta.

– Tutkinta kestää kauan. Tapahtumiin liittyy paljon asiakirjoja ja henkilöitä, kertoo Hämeen poliisin rikostarkastaja Kimmo Kajosmaa.

Fiva ei ole nimennyt yhtään henkilöä, jota sen mukaan on syytä epäillä rikoksista. Tutkintapyyntö viittaa kuitenkin osittain henkilöihin, jotka olivat vaatimassa ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista ja hallituksen vaihtamista sekä hankkivat valtakirjoja.

Pohjantähden ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30. lokakuuta vaihdettiin äänestyspäätöksellä vakuutusyhtiön koko hallitus. Uusi hallitus valitsi heti kokouksen jälkeen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Pekka Määtän.

Pohjantähden uusi johto joutui miltei heti Finanssivalvonnan hampaisiin. Se ei pitänyt yhtiön uutta hallitusta pätevänä vahinkovakuutusyhtiölle. Viime toukokuussa Fiva nimitti yhtiölle asiamiehen valvojamaan sen toiminta, mikä on hyvin poikkeuksellisen ratkaisu.

Fivan mukaan yhtiön asioiden hoidossa on esiintynyt “taitamattomuutta ja varomattomuutta”. Se kuitenkin salasi valtaosan päätöksensä perusteluista.

Pohjantähden yhtiökokous vaihtoi puolet hallituksen jäsenistä viime toukokuun yhtiökokouksessa. Pohjantähti ilmoitti toimitusjohtaja Määtän erosta kesäkuussa. Määttä ja yhtiön hallitus eivät kertoneet syytä ratkaisuun.

Pohjantähti vaihtoi samalla myös hallituksen puheenjohtajaa. Toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa tilapäisesti yhtiön lakiasiainjohtaja Krista Rantala.

Nykyinen kuohunta Pohjantähdessä alkoi viime vuoden keväällä, jolloin yhtiö lakkautti konttoreita ja irtisanoi työntekijöitä. Henkilöstö protestoi rajusti ratkaisuja.

Vaatimus Pohjantähden ylimääräisestä yhtiökokouksesta, johon oli kerätty asiakkaiden allekirjoituksia, jätettiin yhtiön hallitukselle syyskuussa. HÄSA