Kanta-Häme

Forssa pusersi positiivisen tuloksen

Forssan kaupunki on onnistunut pusertamaan viime vuodelta 300 000 euroa positiivisen tilinpäätöksen. Kaupungin hallintokunnat ovat onnistuneet hyvin pitämään kurissa kulujen kasvun.

Käyttömenojen kasvu jäi viime vuonna kahteen prosenttiin. Menojen kasvu olisi supistunut 1,2 prosenttiin, mikäli hyvinvointikuntayhtymän laskutus ei olisi kasvanut 650 000 eurolla ja työmarkkinatukiosuudet 100 000 eurolla alkuperäisestä talousarviosta.

Tuloksessa näkyy myös Viksbergin kaatopaikan lakkauttamiseen tehty kahden miljoonan euron varauksen lisäys. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että koulujen peruskorjaukseen tehtäisiin 3,5 miljoonan euron investointivaraus. Ilman merkittäviä varauksia tilikauden tulos olisi voinut laskennallisesti olla jopa 6,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko palaa tilinpäätöksen lehdistötiedotteessa myös viime vuonna tehtyyn Forssan seudun kuntien yhteiseen kuntajakoselvitykseen. Forssa jäi ainoana kannattamaan kuntaliitoksen jatkamista selvityksen pohjalta.

– Tosiasiaksi jää edelleen sekin, että parasta varautumista olisi ollut etupainotteinen seudullinen kuntaliitos. Nyt siinä haluttiin ottaa aikalisä, mutta asiaan palataan varmasti, Sulkko toteaa lehdistötiedotteessaan.

Samalla Sulkko avaa lehdistötiedotteessaan myös omaa linjaansa.

– Uuden ajan elinvoimapolitiikka tarvitsee ripeitä toimia, suoraan kaupungilla olevia omia resursseja ja laajaa kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista sidosryhmien ja yrittäjien kanssa, Sulkko linjaa.

Kaupungin toimintakulut olivat viime vuonna yhteensä 110,2 miljoonaa euroa ja vuosikate viisi miljoonaa euroa eli 283 euroa asukasta kahden. Kaupunki käyttää yli 60 prosenttia käyttötaloutensa nettomenoista palveluiden ostoon hyvinvointikuntayhtymältä. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannuskehitys on kaupungin suurin tiedostettava riski.

Vuonna 2013 vuosikate oli 8,5 miljoonaa euroa. Kaupungin tuloksessa näkyy myös ammattikorkeakoulujen muuttuminen kuntayhtymistä itsenäisiksi yhtiöksi. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisesta ja kuntayhtymän purkamisesta kaupunki kirjasi omaisuuden luovutuksena tilinpäätöksessä viiden miljoonan euron satunnaisen luovutusvoiton, joka vain tilinpidollinen summa eikä riihikuivaa rahaa.

Viime vuonna Forssa investoi 20 miljoonalla eurolla. Summasta HAMK:n yhtiöittämiseen liittyviä investointeja oli 10,1 miljoonaa euroa. Viime vuonna valmistui Koijärven uusi koulu ja päiväkoti. Lisäksi viime vuonna käynnistettiin kaupungin omistaman vesihuoltoliikelaitoksen mittava puhdistamon saneeraus ja laajennus Loimijoen varrella. Koijärven oppimiskeskus maksoi noin 3,2 miljoonaa euroa ja puhdistamon kustannusarvio on noin 8,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna valmistui myös 3,5 miljoonaa euroa maksanut linja-autoaseman saneeraus.

Sulkko toteaa tilinpäätöksen esipuheessaan, että tilinpäätös on hyvä osoitus siitä, että Forssa on pärjännyt hienosti verrokkikuntien joukossa. HÄSA

Päivän lehti

9.4.2020