fbpx
Kanta-Häme

Forssa tähyää Räyskälän vesivarannoille

Talven aikana Räyskälässä koepumpataan pohjavettä. Forssan vesihuoltoliikelaitos tutkii, riittääkö Räyskälässä pohjavettä korvaamaan kaupungin nykyisen vedenottamon.

Forssan, Tammelan ja Jokioisten varavesiottamon pitäisi tuottaa 5000– 6000 kuutiota vettä vuorokaudessa. Forssa on jo yli 20 vuotta etsinyt sopivaa pohjavesialuetta korvaamaan nykyisen pilaantumiselle alttiin ottamon.

– Kaupungin lähiseudut on tutkittu, mutta vesivarannot eivät ole riittäneet. Nyt on edetty Räyskälään saakka, kertoo projektipäällikkö Henna Moisander.

Selvitysten aikana on löydetty vain pieni 1000 kuutiota vuorokaudessa antava pohjavesialue, jolle nyt haetaan Portaan Kellarinmäkeen vedenottolupaa.

– Näyttää siltä, että yhden ison pohjavedenottamon sijoittaminen on vaikeaa. Saattaa olla, että varavesijärjestelmä rakennetaan useamman pienempituottoisen ottamon varaan, Moisander toteaa.

Tieliikenne uhkaa vettä

Korvaava vedenottamo tarvitaan, sillä nykyisen vedenottamon käyttämä pohjavesialue on sekä 10- että 2-tien alla. Pilaantumisriski vilkasliikenteisten teiden alla on suuri.

Jos Räyskälän koepumppaukset näyttävät, että pohjavesialueelta saadaan riittävästi vettä, vedetään Räyskälästä Portaan kautta runkovesilinja Forssaan.

– Portaan kylä saadaan vesijohtoverkkoon ja todennäköisesti myös viemäriverkkoon saman tien, Moisander kertoo.

Nyt Räyskälään odotetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolta tutkimuslupaa. Kun se on saatu, alkavat pumppausta edeltävät maastotyöt. Itse pumppaus tehdään kevääseen mennessä.

Asukkaat harmissaan

Pohjaveden pumppaus ei ilahduta asukkaita Räyskälässä. Kaivojen pelätään kuivuvan ja lampien sekä Kaartjärven vedenpinnan laskevan.

Henna Moisander kertoo koepumppausten aikana tarkkailtavan sekä pohja- että pintavesien korkeutta.

Seitsemässä lammessa ja Kaartjärvessä mitataan veden korkeutta automaattisin mittarein jatkuvasti.

Lisäksi 20 yksityiskaivon veden pinta mitataan ennen pumppauksia, pumppausten aikana ja vielä niiden päätyttyä. Samoin toimitaan kymmenellä pohjaveden tarkkailuputkella.

– Noin vuosi sitten asukkaille kerrottiin pohjavesihankkeesta yleisökokouksessa. Sen jälkeen olemme lähettäneet kaikille alueen asukkaille kesän aikana kaksi kirjettä. Keväällä kerromme pumppausten tuloksista, Henna Moisander kertoo.

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen koepumppauksista järjestetään yleisötilaisuus lauantaina 26. lokakuuta kello 12 Räyskälässä Suomen ilmailuopistossa. (HäSa)

 

Menot