Kanta-Häme

Forssan sote-ulkoistukselle jarrua

Kaupunginhallitus edellyttää Forssassa seudun hyvinvointikuntayhtymältä (Hyky) useita toimia ennen kuin hyvinvointipalvelujen osaulkoistamistaminen Pihlajalinnalle tulee kuntien päätöksentekoon.

Kaupunginhallitus edellyttää Hykyn hallituksen valmistelevan ulkoistamisesityksen niin, että se on käsiteltävissä peruskunnissa yhdessä valtuustokäsittelyssä.

Vielä viime viikolla Hyky esitti, että asia käsiteltäisiin kahdessa osassa. Ensi päätettäisiin hankinnasta. Siihen liittyvät riskianalyysit ja lausunnot oli tarkoitus käsitellä vasta myöhemmin.

Forssan kaupunginhallitus käyttää omistajan otteita myös ohjaamaan Hykyn yhteistyökuviota maakunnallista sote-uudistusta valmistelevan Oma Hämeen kanssa.

Kaupunginhallitus edellyttää Hykyn käyvän asiasta tarvittavat neuvottelut Hämeen liiton maakunnan, Oma Hämeen ja tarvittavien muiden yhteistyökumppanien kanssa. Tämän pitää tapahtua ennen peruskunnille tehtävää ulkoistamisesitystä.

Ulkoistamisasia tulee ottaa käsittelyyn peruskunnissa vasta, kun edellä luetellut kohdat ovat täyttyneet

Lisäksi odotetaan, että STM on käsitellyt hyvinvointikuntayhtymän esityksen poikkeuksen myöntämisestä päivystysasetukseen, elleivät peruskunnat tältä osin perustellusta syystä toisin päätä. HÄSA

 

Päivän lehti

6.6.2020