Kanta-Häme

Geenit vaikuttavat myös tupakointiin

Ihmisen perimä vaikuttaa myös tupakointiin liittyviin kysymyksiin. Suomen Akatemian rahoittamien tuoreiden tutkimusten mukaan geenit saattavat vaikuttaa tupakointiin jopa parin sukupolven takaa.

– Geenit vaikuttavat muun muassa siihen, kuinka paljon poltetaan, kuka pystyy sietämään paljon tupakkaa ja kuka polttaa vain vähän. Tupakoinnin määrä puolestaan vaikuttaa siihen, miten helppoa tai vaikeaa lopettaminen on, kertoo akatemiaprofessori Jaakko Kaprio.

Tutkimuksissa ei ole löytynyt yksittäistä ”tupakointigeeniä”, vaan useita eri geenejä, jotka vaikuttavat mm. nikotiinin poistumiseen elimistöstä. Toisaalta nikotiini vaikuttaa aivoissa mielihyväkeskuksiin, joiden geneettisellä vaihtelulla on merkitystä siinä, kuka tulee riippuvaiseksi ja kuka ei.

Saaduilla tutkimustuloksilla on jatkossa käyttöä ainakin tupakoinnin lopetushoitojen räätälöimisessä perimän mukaan.

– Sen perusteella mitä nyt tiedetään, päästään tälläkin alueella täsmälääketieteeseen. Tutkimustietoa voidaan käyttää myös silloin, kun yritetään ehkäistä lopettamisen jälkeistä retkahtamista tupakoimaan uudestaan, Kaprio sanoo.

Haitat ylittävät sukupolvet

Suurin osa tupakoivista naisista lopettaa silloin, kun saa tietää olevansa raskaana. Savuttomuus edistää raskauden turvallista etenemistä ja antaa lapselle paremmat mahdollisuudet syntyä terveenä.

– Jos tupakoinnin lopettaminen ei onnistu, lapsella on suurempi riski sairastua somaattisiin tauteihin, kuten esimerkiksi astmaan ja muihin hengitysvaikeuksiin. Myös adhd:n kaltaiset mielenterveysongelmat ovat yleisempiä, jos nainen on polttanut läpi raskauden, Kaprio varoittaa.

Ongelmia ei ole kuitenkaan vielä kokonaan väistetty. Uusimman näytön perusteella äidin tupakointi voi olla riskitekijä lapsen terveydelle, vaikka tupakointi olisi loppunut kauan ennen raskautta.

– Merkitystä ei ole ainoastaan oman äidin tupakointitaustalla, vaan vaikutukset kulkevat ainakin parin sukupolven yli, Kaprio sanoo.

Terveysvaikutusten lisäksi vanhempien tai isovanhempien sauhuttelu myös lisää todennäköisyyttä, että lapsi alkaa itsekin polttaa jossain vaiheessa. Tosin perimää suuremmassa roolissa ovat kaverit ja vanhempien esimerkki.

– Lapsi saa vanhemmiltaan sekä mallin että geenit. Vanhempien tupakointi vaikuttaa eri geenien luentaan, eli tupakoivilla ja tupakoimattomilla äideillä on eroja geenien toiminnassa. (HäSa)

Mainos