Kanta-Häme

Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset läjitysalueesta – "Kaava ei ole lainvastainen, vaikka näkemykset maankäytöstä eroavat"

Kuuslahden maankaatopaikka on täyttymässä. ja siksi kaupunki suunnittelee uutta läjitysaluetta Äikäälään. Arkistokuva Pekka Rautiainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt kantakaupungin yleiskaavasta tehdyt valitukset, jotka koskivat Äikäälään suunniteltua maanläjitysaluetta.

Kaavasta tehtiin kolme valitusta, joissa vaadittiin kaavan kumoamista ja palauttamista uuteen käsittelyyn.

6,4 hehtaarin suuruiselle läjitysalueelle on haettu suunnittelutarveratkaisua ja ympäristölupaa jo vuonna 2016, mutta nämä hakemukset on jäädytetty odottamaan yleiskaavan lainvoimaisuutta.

– Äikäälään suunnitellaan aluetta, jonne maata läjitetään pysyvästi. Maa-aines on esimerkiksi rakennettavien alueiden pois kuorittavaa pintamaata, joka on kuitenkin puhdasta. Pilaantuneita maita sinne ei ole tarkoitus sijoittaa, kertoo Hämeenlinnan maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki.

 

Lue myös: Hämeenlinnan ainoa maankaatopaikka on täyttymässä, mutta uusi läjitysalue on yhä vastatuulessa – Äikäälästä kolme valitusta hallinto-oikeuteen

 

”Liian lähellä asutusta ja palveluita”

Valittajien mukaan suunniteltu maanläjitysalue tulisi liian lähelle asutusta ja se haittaisi alueella jo toimivia ja sinne suunniteltuja matkailupalveluita.

Aluevaraus ei ollut mukana kaavan luonnosvaiheessa, vaan se tuli mukaan vasta ehdotusvaiheessa. Valituksissa on vedottu myös siihen, että ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen läjitysalueen rajaukseen tehtiin vielä muutoksia, mutta kaavaa ei tuotu uudestaan nähtäville.

Valittajien mukaan vaihtoehtoisia paikkoja läjitysalueelle ei ole tutkittu ja valituksissa vedotaan myös siihen, ettei aluetta ole maakuntakaavassa varattu maanläjitykseen.

Ehdostusvaiheen nähtävilläolo riitti

Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan osalliset ja kaupunkilaiset ovat päässeet esittämään mielipiteensä läjitysalueesta, vaikka se ei ollut mukana vielä kaavan luonnosvaiheessa.

Nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset aluerajaukseen ovat hallinto-oikeuden mukaan vähäisiä, eikä kaavaa siksi tarvinnut asettaa enää uudestaan nähtäville.

Lisäksi hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, että kaavapäätös ei ole lainvastainen, vaikka se ei kaikilta osin vastaa valittajien käsitystä alueen maankäytöstä.

Kuuslahden maankaatopaikka täyttyy pian

Kaupungilla on tällä hetkellä pysyvä läjitysalue Kuuslahdessa, mutta se on täyttymässä. Niklas Lähteenmäki kertoo, että tavoitteena on perustaa useita uusia maankaatopaikkoja.

– Kuljettaminen on kallista, ja siksi alueita tarvitaan useita, ettei kuormia tarvitsisi kuljettaa kauas. Esimerkiksi Moreenissa etsitään parhaillaan sopivaa paikkaa.

Lähteenmäen mukaan Äikäälän kohdalla odotetaan vielä, eteneekö asia korkeimpaan hallinto-oikeuteen, vai saako kaava nyt lainvoiman. HÄSA

 

Luitko tämän: Maaläjityspaikka Äikäälässä herättää ärtymystä – Yleiskaavasta tehty kolme valitusta

Päivän lehti

27.1.2020