Kanta-Häme

Hallinto-oikeus kumosi kiistellyn jätekuljetuspäätöksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Hämeenlinnan jätelautakunnan päätöksen kunnalliseen jätekuljetukseen siirtymisestä. Asia menee uudelleen lautakunnan valmisteltavaksi.

Hallinto-oikeuden mukaan jätekuljetuksen järjestämistä olisi tullut tarkastella vähintään kuntakohtaisesti, kun jätelautakunta oli käsitellyt koko aluetta yhtenä kokonaisuutena. Jätelautakunta päätti viime vuoden lokakuussa, että Hämeenlinnassa, Hattulassa, Janakkalassa ja Lopella on siirryttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Päätös koski myös Riihimäen haja-asutusaluetta ja Hausjärven Mommilaa.

Kunnat puolestaan kannattivat lausunnoissaan pysyttäytymistä kiinteistöjen järjestämässä jätekuljetuksessa. Ainoana poikkeuksena oli Riihimäki, joka siis kannatti kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymistä.

Jätelautakunnan päätöksestä valittivat Janakkalan kunnanhallitus, Lopen Järventaustan kyläyhdistys, Lopen Järventaustan pienviljelijäyhdistys, neljä jätteenkuljetusyritystä ja neljä henkilöä. Yksi valittajista oli hämeenlinnalainen kaupunginvaltuutettu Kari Ilkkala (ps).

Hallinto-oikeus katsoi, että asian valmistelu ei täyttänyt hallintolain ja jätelain asettamia vaatimuksia. (HäSa)

Menot