Kanta-Häme

Hallinto-oikeuteen lisää väkeä ja tehtäviä

Huhtikuun alussa toteutunut tuomioistuinverkoston uudistus liitti Päijät-Hämeen maakunnan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin. Tämä kasvattaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden henkilöstön määrää kahdeksalla työntekijällä ja tuo sen käsiteltäväksi uudenlaisia asioita.

Uudistuksen odotetaan lisäävän vireille tulevien valitusten määrää noin 500:lla vuodessa. Tuomiopiirin alueella asuu 1,15 miljoonaa ihmistä, mikä tekee Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta Suomen toiseksi suurimman.

– Monilla muilla hallinnon osa-alueilla Hämeenlinnan merkitys hallintokaupunkina on viime vuosina vähentynyt, mutta tuomioistuinlaitoksen organisaatiossa Hämeenlinnan merkitys on edelleen kasvanut. Uutta väkeä tuomiopiiriin tulee Päijät-Hämeen siirron myötä yli 200 000, sanoo ylituomari Heikki Jukarainen.

Hallinto-oikeuden kaikki 58 työntekijää, joista yli 40 on lakimiehiä, eivät mahdu Raatihuoneenkadun toimitiloihin, joten se on vuokrannut lisätilaa Birger Jaarlin kadulta. Kaksissa tiloissa toimiminen on väliaikaista. Tavoitteena on, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus pääsee saman katon alle kahden vuoden kuluttua.

Syyskuussa työtahti kiihtyy

Syyskuun alussa Hämeenlinnan hallinto-oikeus saa vielä lisää tehtäviä ja henkilökuntaa. Aiemmin maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä Helsingissä toiminut maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan ja pääosa sen asiaryhmistä ja koko henkilökunta siirtyy Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Maaseutuelinkeinoihin liittyviä asioita tulee hallinto-oikeuteen vireille koko maasta. Tämä nostaa Hämeenlinnassa käsiteltävien asioiden määrää noin 750:llä.

Vuoden 2014 tulostavoitteena on ratkaista yli 3000 asiaa keskimäärin 8,4 kuukaudessa. Vuoden lopussa yli vuoden vireillä olleita asioita saisi olla enintään 150. Jukarainen on huolissaan asioiden käsittelyajoista.

– Pelättävissä on, ettei käsittelyaikoja saada lyhenemään suunnitelluilla henkilöresursseilla. Se on vakava uhka oikeusturvan hakemisen kannalta.

Hallinto-oikeudet käsittelevät viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Hallinto-oikeus ratkaisee, onko viranomaisen päätös lainmukainen. Ellei hallinto-oikeuden ratkaisu tyydytä, voidaan useimmissa asioissa valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai ainakin hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. (HäSa)