Kanta-Häme

Hallituksen raidekilpailumalli törmää EU-artiklaan, arvioinnit tekemättä – Rinne: "Asia tullaan hoitamaan"

Rinteen hallituksen Open Access -ratkaisu ei istu vaatimukseen kaluston saatavuuden turvaamisesta. Ongelmana vuokrausmahdollisuuden puuttuminen. Pääministeri Antti Rinne: Asia ratkaistaan tavalla tai toisella. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen: Suomi voi hakea poikkeuslupaa.
VR ei suostu vuokraamaan junakalustoa kilpailijoille. Rinteen hallitus on VR:n linjoilla ja perui viime hallituksen päätöksen VR:stä irrotettavan kalustoyhtiön perustamisesta. Ratkaisu on ristiriidassa EU-asetuksen kanssa. Kuva Ilmalan varikolta Helsingistä. Kuva: Mikko Nyman. Kuva: Mikko Nyman
VR ei suostu vuokraamaan junakalustoa kilpailijoille. Rinteen hallitus on VR:n linjoilla ja perui viime hallituksen päätöksen VR:stä irrotettavan kalustoyhtiön perustamisesta. Ratkaisu on ristiriidassa EU-asetuksen kanssa. Kuva Ilmalan varikolta Helsingistä. Kuva: Mikko Nyman

Hallituksen päätös vaikeuttaa tulevaa kilpailua Suomen rautateillä on ristiriidassa rautateiden liikkuvan kaluston saatavuutta koskevan EU-artiklan kanssa. Ongelmana on junakaluston vuokrausmahdollisuuden puuttuminen.

Rinteen hallitus kumosi edeltäjänsä päätöksen VR:n pilkkomisesta ja valtiollisen kalustoyhtiön perustamisesta. Henkilöliikenteen avaamista koskevan EU-asetuksen artiklan 5 a mukaan markkinoille mieliville junaoperaattoreille on taattava mahdollisuus saada käyttöönsä tarvittavaa kalustoa.

– Tämä asetus on velvoittava ja suoraan sovellettava. Artikla edellyttää, että toimivaltaisen viranomaisen on ensinnäkin arvioitava, tarvitaanko toimenpiteitä, joilla varmistetaan todellinen ja syrjimätön pääsy sopivaan rautatiekalustoon, sanoo julkisoikeuden yliopistonlehtori Mikko Knuutinen Tampereen yliopistosta.

– Arvioitavaksi tulee markkinoilletuloa vaikeuttavan teknisen ominaisuuden merkitys nimenomaan kaluston vuokrausmahdollisuuden kannalta.

”Ratkaisun edellytykset puuttuvat”

Hallitus ajaa näennäisen avointa Open Access -mallia, jossa operaattorit voivat liikennöidä Suomessa omalla kalustollaan. Sitä ei löydy eikä välttämättä tule löytymäänkään, paitsi VR:ltä – kiitos Suomen raideleveyden, joka poikkeaa eurooppalaisesta standardista.

Arviointikertomusta tai muuta aiheeseen liittyvää raporttia ei ole tehty, kerrotaan liikenne- ja viestintäministeriöstä (LVM).

– Asetus on tullut voimaan jouluaattona 2017. Arviointikertomusta olisi pitänyt ruveta laatimaan kiireen vilkkaa heti alkuvuodesta 2018. Silloin meillä olisi nyt virkavastuulla tehty selvitys tarvittavan vuokrakaluston markkinoista, Knuutinen katsoo.

– Nyt tältä hallituksen ratkaisulta puuttuvat kaikki ratkaisun edellytykset.

LVM:n markkinayksikön johtaja Elina Thorström kertoo, että koska ministeriössä ei parhaillaan valmistella rautateiden henkilöliikennepalvelujen kilpailuttamista, ei valmisteilla ole myöskään EU-lainsäädännön edellyttämiä tarjouskilpailuihin liittyviä asiakirjoja.

Kalustoriski minimiin

Open Access -malli ei noudata vaatimusta ”todellisesta ja syrjimättömästä” pääsystä kalustoon eikä näin ollen luo Suomen rautateille tasapuolisia kilpailumahdollisuuksia.

– Ensimmäistä momenttia seuraavien kohtien pääpointti on se, ettei operaattorille saa jäädä kalustohankinnoista johtuvaa pääomariskiä, Mikko Knuutinen jatkaa.

Yhteysvälien tarjouskilpailuihin osallistuvia yrityksiä ei siis voi velvoittaa ostamaan omalla riskillään vain Suomen rautateille sopivia vetureita ja vaunuja. Juuri tämä on hallituksen kilpailutusmallin koukku, joka suojaa VR:ää tulevalta kilpailulta.

– Tämän asetuksen mukaan se ei kuitenkaan ole vaihtoehto, Knuutinen toteaa.

Poikkeuslupa mahdollinen

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen (kok.) mukaan asia ei ole aivan näin yksinkertainen.

– Ei voi simppelisti todeta, toimiiko hallitus tässä oikein vai väärin. Jos katsotaan vain tätä yhtä artiklaa, tässä varmasti toimitaan väärin, koska kalustoon pitäisi päästä. Mutta asiaa täytyy tarkastella suhteessa koko rautatiepakettiin.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.). Kuva: Esko Tuovinen

Pietikäisen mukaan EU:n kilpailutusvaatimuksen pääasiallinen tarkoitus on luoda kilpailua sinne, missä sille on riittävät markkinat.

– Ideana ei ole se, että joka ainoassa paikassa kaikki pitäisi avata kilpailulle.

Pietikäinen arvioi, että Suomi voi hakea EU:lta derogaatiota eli poikkeuslupaa suhteellisen pienen väkilukunsa ja alhaisen väestötiheytensä perusteella. Sen turvin kilpailun edellytyksistä tarvitsisi huolehtia vain paikoittain, käytännössä kaikkein vilkkaimmilla väleillä.

– Jos jäsenmaa katsoo, ettei siellä ole riittäviä markkinoita, ei kilpailua välttämättä tarvitse avata, hän tiivistää.

Pääministeri tietoinen ongelmasta

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan hallituksen ajama Open Access -malli sovitetaan vielä EU-lainsäädäntöön tavalla tai toisella, vaikka se onkin törmäyskurssilla junakaluston saatavuutta koskevan artiklan kanssa.

– Se asia tullaan hoitamaan, hän kuittaa.

Pääministeri ei täsmennä, merkitseekö asian hoitaminen jonkinlaisen poikkeusluvan hakemista.

Suomen on avattava rautateiden henkilöliikenteen kilpailu viimeistään jouluna 2023.

Mainitun 5 a -artiklan ensimmäinen momentti kuuluu sanatarkasti näin:

Tarjouskilpailumenettelyn järjestämiseksi toimivaltaiset viranomaiset arvioivat, tarvitaanko toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että sopivan liikkuvan kaluston käyttöön on todellinen ja syrjimätön pääsy. Arvioinnissa on otettava huomioon liikkuvaa kalustoa vuokraavien yritysten tai liikkuvan kaluston vuokrausta tarjoavien muiden markkinatoimijoiden olemassaolo asiaankuuluvilla markkinoilla. Arviointikertomus on asetettava julkisesti saataville.

Useille Hämeen Sanomien tavoittelemille oikeusoppineille hallituksen raidekilpailuratkaisun juridinen kestävyys oli liian hankala kysymys kommentoitavaksi. HÄSA

Lue myös: Hallituksen päätös raidekilpailun vesittämisestä kuumentaa tunteita – “Karhunpalvelus yhteiskunnalle”

Lue myös: Rinne: Paukut pantava nykyiseen pääratakäytävään, ei uuteen oikorataan

Päivän lehti

25.1.2020