Kanta-Häme

Hämäläiset syttyvät hitaasti luomuviljelyyn

Kanta- ja Päijät-Hämeessä luomua tuotetaan suhteellisesti vähemmän kuin muiden ely-keskusten alueilla.

Vaikka luomu kiinnostaa niin kuluttajia kuin tuottajiakin, on luomutuotanto yleistynyt Hämeessä viime vuosina varsin hitaasti. Viitenä edellisenä vuonna luomussa ollut peltoala on noussut reilut 1300 hehtaaria.

Luomutuotannon kehittämistä ja lisäämistä tutki Hamkista agrologiksi valmistuva Lauri Kokkola opinnäytetyössään.

Kokkola lähetti kyselyn alueen maatalouden eri sidosryhmille selvittääkseen syitä luomutuotannon vähäiseen määrään. Kyselyssä kartoitettiin mielikuvia ja tietämystä luonnonmukaisesta tuotannosta sekä mielipiteitä luomutuotannon tulevaisuudesta Hämeessä ja muualla maassa.

Kaksi kolmesta vastaajasta uskoi, että vuosina 2014–2020 luomutuotantoala kasvaa Hämeen ely-keskuksen alueella. Tätä edellyttää myös ely-keskuksen laatima maaseutuohjelmaluonnos.

Suurimpia syitä luomutuotannon vähäisyydelle Hämeessä ovat vallitsevat asenteet ja ennakkoluulot luomuviljelyä kohtaan. Myös karjatilojen vähyys ja erikoiskasvien hyvät viljelymahdollisuudet rajoittavat luomun lisääntymistä. Lisäksi luomutuotanto lisääntyy helpommin sellaisilla alueilla, jossa se on jo yleisempää. (HäSa)