Kanta-Häme

Häme sai uuden suojelualueen

Kalvolassa sijaitseva Harjavan metsä- ja niittyalue on lisätty kesäkuussa Luonnonperintösäätiön suojelukohteisiin. Harjavan pinta-ala on 6,3 hehtaaria.

Harjava sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä valtakunnallisesti merkittävästä Kalliomaan lehtojensuojelualueesta. Kalliomaan ja Harjavan välimaastossa kasvaa laajalti pähkinäpensasta, joka on levittäytynyt jo aivan Harjavan rajan tuntumaan.

Harjavan kosteita, polveilevia niittyjä ympäröi joka puolelta pitkään koskemattomana ollut metsä. Ympärysmetsä on kuusivaltaista, ja lahopuuta on erityisesti eteläosassa. Metsäsaarekkeissa kasvaa lehtipuuta: koivua, harmaaleppää, pihlajaa, raitaa ja tuomea.

Pohjoisreunalla esiintyy lehtomaistakin kasvillisuutta, taikinamarjaa ja näsiää. Muuten kasvisto on tyypillistä tuoreen kangasmetsän ja paikoin korpilajistoa.

Harjava on säätiön 39. suojelualue ja yhdeksäs Hämeessä. Vuonna 1995 perustettu Luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää.

Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Varansa säätiö saa yksityisistä lahjoituksista.

Koskemattomat tai lähes koskemattomat metsät ja muut luonnonalueet sijaitsevat pieninä saarekkeina eri puolilla maata. (HäSa)

Päivän lehti

20.10.2020

Fingerpori

comic