Kanta-Häme

Hämeen ammattikorkeakoululle miljoonarahoitus opettajankoulutuksen kehittämiseen

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt Hämeen ammattikorkeakoululle 1,2 miljoonaa euroa Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeeseen. Hankkeessa on mukana useita yliopistoja ja ammattikorkeakouluja.

Hankkeen näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta.

Hanke tukee ammatillisen koulutuksen reformin ja lukiouudistuksen toimeenpanoa.

Hankkeessa kehitetään opettajankoulutuksen opetussuunnitelmia, yhteistä opintotarjontaa, monialaista ohjausta ja arviointiosaamista. Lisäksi vahvistetaan uudenlaisten oppilaitoskumppanuuksien rakentamista ja kansainvälisyys- ja työelämätaitoja.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen laaja yhteinen hanke sijoittuu sisällöllisesti tärkeälle ja ajankohtaiselle alueelle. Se pyrkii vahvistamaan opintojen ohjauksen ja erityisopetuksen osaamista toisen asteen koulutuksen kehittämistä painottaen.

– On erinomaista, että HAMK:lla on vetovastuu näin merkittävästä opettajankoulutuksen kehittämishankkeesta. Hanke on erinomainen osoitus hämäläisesti opettajankoulutusosaamisesta. Se on tärkeä osa koko opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa. Hanke huomio myös oppilaitos- ja työelämäkumppanuudet ja muun laajan sidosryhmäyhteistyön, sanoo Sanni Grahn-Laasonen tiedotteessa.

 

Opetusministeriö myöntää opettajankoulutuksen kehittämiseen 12,7 miljoonaa euroa.

Hankkeilla uudistetaan opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta sekä vahvistetaan korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien yhteistoimintaa.

Rahoitettavat 25 kehittämishanketta ovat osa opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa.

Hankkeiden sanotaan edistävän erityisesti varhaiskasvatuksen kehittämistä ja tukevan lukiouudistusta sekä lukio-opettajien pedagogista osaamista.

Hankkeissa vahvistetaan myös johtamista, opettajien arviointiosaamista, kielten opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittämistä sekä maahanmuuttajataustaisten opettajien koulutuksen kehittämistä.

Lisäksi mukana on vapaan sivistystyön sekä muun aikuiskoulutuksen kehittämistä tukevaa opettajankoulutusta.

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic