fbpx
Kanta-Häme

Hämeen ELY-keskus: Työttömien määrä laskenut Kanta-Hämeessä viime vuodesta – avoimia työpaikkoja tarjolla edellisvuosia enemmän

Viime kuukausina työttömien määrässä on havaittu pientä kasvua.
Työttömien määrä on viime kuukausina hieman noussut, kertoo Hämeen ELY-keskus. Kuva: Riku Hasari

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni Kanta-Hämeessä kesäkuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1 264:llä, selviää Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta. Kanta-Hämeessä oli kesäkuun lopussa 7 236 työtöntä työnhakijaa.

Prosentuaalisesti työttömyys laski 15 prosenttia. Valtakunnallisesti työttömyyden lasku oli keksimäärin 18 prosenttia.

Työttömien määrä tippui Kanta- ja Päijät-Hämeen kaikissa kunnissa, mutta eniten Hattulassa, Asikkalassa ja Hollolassa. Työttömyyden lasku johtuu sekä lomautettujen että muiden työttömien määrän vähentymisestä.

Toukokuuhun verrattuna työttömien määrä kasvoi kesäkuussa Hartolaa ja Sysmää lukuun ottamatta kaikissa Hämeen kunnissa. Sekä lomautettujen että muiden työttömien määrä on hieman kasvanut myös kesä-heinäkuussa. Kasvuun vaikuttaa kesäkaudelle tyypillisesti oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulo työmarkkinoille sekä eräiden määräaikaisten työsuhteiden päättyminen kesän ajaksi.

Työttömyysaste Kanta-Hämeessä hieman valtakunnallista tasoa alhaisempi

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä kesäkuun lopussa 10,9 prosenttia, ollen 2,1 prosenttiyksikköä vuodentakaista matalammalla.

Kanta-Hämeessä työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 9,2 prosenttia. Koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 9,9 prosenttia.

Kunnittain korkeimmat työttömyysasteet Hämeen alueella olivat Lahdessa (14,1 %) ja Heinolassa (12,8 %). Pienimmät työttömyysasteet olivat Hattulassa (5,9 %) ja Lopella (6,1 %).

Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä kesäkuun lopussa 14,2 prosenttia, ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 29 prosenttia.

Työttömien määrä laski vuodentakaisesta kaikissa ikäryhmissä yli 64-vuotiaita lukuun ottamatta. Nopeinta lasku oli nuorimmissa ikäryhmissä.

Toukokuuhun verrattuna työttömyys lisääntyi kaikissa ikäryhmissä, eniten 15–19-vuotiailla (41 %) ja 20–24-vuotiailla (14 %).

Yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden eli pitkäaikaistyöttömien määrän lasku sekä vuosi- että kuukausitasolla jatkui.

Uusia avoimia työpaikkoja edelleen edellisvuosia enemmän

Kesäkuussa julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin 935 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Myös täyttyneiden työpaikkojen määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta.

Kysyntä kasvoi vuositasolla eniten muun muassa myyjistä, postinkantajista- ja lajittelijoista, talonrakentajista, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä, rakennusalan avustavista työntekijöistä sekä puutarhureista, kasvihuoneviljelijöistä ja -työntekijöistä.

Paikkoja avautui eniten lähihoitajille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, talonrakentajille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille, rakennusalan avustaville työntekijöille, kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajille, avustaville keittiötyöntekijöille ja sairaanhoitajille.

Työllistettynä olevien määrä kasvanut vuodentakaisesta lähes kolmanneksen

Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli kesäkuun lopussa 6 987 TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakasta. Tämä on 139 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kasvu johtui pitkälti työllistettynä olevien määrän kasvusta. Eniten kasvoi yksityiselle sektorille työllistäminen, mutta myös kuntiin työllistäminen on selvästi yleisempää kuin vuosi sitten.

Palvelun aloitti kesäkuussa 1068 asiakasta, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuntakokeiluissa palvelujen piirissä olevien määrä vuodentakaista korkeammalla

Kesäkuun lopussa Hämeen TE-toimistossa palvelua sai 19 727 ja Hämeen kuntakokeiluissa 16 109 työnhakijaa.

Työttömien määrä väheni sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa kesäkuuhun 2021 verrattuna. Hämeenlinnan seudun kuntakokeiluissa määrä laski 13 prosenttia.

Toukokuusta kesäkuuhun työttömien määrä lisääntyi sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa.

Aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 3213 TE-toimiston ja 3632 kuntakokeilujen asiakasta. Kuntakokeilujen asiakkaista oli 1147 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa.

Kuntakokeiluissa olevien määrä on kasvanut kesäkuusta 2021. TE-toimistossa palveluissa olevien määrä oli pienempi kuin vuosi sitten.

Sekä TE-toimistossa että molemmissa kuntakokeiluissa käytetyin palvelu oli työllistäminen.

Menot