Kanta-Häme

Hämeen elystä lähtee ainakin 11

Ely-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) valmistelevat enintään 220 henkilön irtisanomista. Heistä 60 on rakennerahastojen teknisellä tuella työskenteleviä ja 160 ely-keskusten palkkalistoilla. Hämeen ely-keskuksessa alustava irtisanottavien määrä on 11 henkilöä.

Hämeen ely-keskuksen johtaja Pekka Savolainen arvelee kuitenkin, että lopullisten vähennysten määrä saattaa vapaaehtoisten järjestelyiden ansiosta kivuta jopa 20:een.

Irtisanottavien määrä tarkentuu kevään kuluessa ely-keskuksittain. Irtisanomiset aloitetaan toukokuun aikana.

Ely-keskusten ja ministeriön yhteiset yt-neuvottelut aloitettiin syyskuussa. Lopputulokseksi syntyi ratkaisu, jossa ely-keskusten 33 miljoonan euron säästötarpeesta toteutetaan suurin osa eli noin 20 miljoonaa euroa luonnollisella poistumalla, pääosin eläköitymisten avulla.

Vajaa kolmannes säästöistä toteutetaan irtisanomisilla ja loput muilla säästötoimilla.

Yt-neuvotteluiden taustalla on hallituksen rakennepoliittinen ohjelma. Ely-keskuksilta edellytetään 33 miljoonan euron säästöjä vuosille 2015–2018. Lisäksi EU:n rakennerahastojen tekninen tuki vähenee 56 miljoonaa euroa vuosina 2014–2020.

Yt-neuvotteluiden piiriin kuului ely-keskuksissa 3 300 henkilöä. Neuvotteluiden alkaessa vähennysmääräksi arvioitiin henkilötyövuosiksi muutettuna 700 henkilötyövuotta. (HäSa)

 

 

Juttua on täydennetty ja täsmennetty paikallisten työllisyysvaikutusten osalta 20.1.2015 klo 11.20