Kanta-Häme

Hämeen Klubitalon toiminta loppuu epäselvyyksiin

Mielenterveysyhdistys Hämi ry:n toiminta Hämeen Klubitalossa päättyy 30. huhtikuuta Klubitalon toiminnassa ja johtamisessa ilmenneiden epäkohtien vuoksi.

Hämi ry:n puheenjohtaja Markku Törnblom informoi kaupunkia ongelmista 19. tammikuuta. Yhdistyksen hallitus esitti yhteistyösopimuksen päättämistä Hämeenlinnan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnalle (tetola), joka käsitteli asiaa tiistaina.

Tetola oikeutti mielenterveyspalvelujen vs. tilaajajohtajan ja tilaajapäällikön päättämään sopimuksen sekä etsimään uutta klubitalotoimijaa, jolle kaupungin avustusmääräraha voitaisiin siirtää 1.5. alkaen.

Alustavia keskusteluja toiminnan jatkamisesta kaupunki on käynyt jo FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry:n, Hämeen Setlementti ry:n ja tamperelaisen Sopimusvuori ry:n kanssa.

Kaupunki teetti helmikuussa ylimääräisen tarkastuksen matalan kynnyksen ilmaisia mielenterveyspalveluja Erottajakadulla tarjoavan Hämeen Klubitalon vuoden 2016 toiminnasta. Arvioinnin kohteena olivat yhteistyösopimus, talouden hoito ja hallinnointi.

– Yhtiön tulojen ja menojen kirjaamisessa kirjanpitoon havaittiin viiveitä. Esimerkiksi matkalaskuja oli maksettu ilman hyväksyntää, kirjattu kirjanpitoon ja hyväksytty vasta loppuvuonna, kertoo vs. tilaajajohtaja Eija Leppänen.

Ongelmia havaittiin myös hallinnoinnissa, eli hallituksen tietotaidoissa toiminnan johtamiseksi. Lisäksi lomapäivien seuranta oli työntekijöiden omalla vastuulla.

Lisäksi on ilmennyt voimakkaita henkilöstöriitoja. Hämi ry:n hallituksen ja toimivan johdon välillä on näkemyseroavaisuuksia ja puutteellista vuorovaikutusta. On ollut runsaita henkilöstön poissaoloja ja irtisanoutumisia, eikä ole haettu sijaisia, Leppänen kertoo.

– Tästä kärsivät asiakkaat eli mielenterveyskuntoutujat. Esimerkiksi yhden viikon aikana Hämeen Klubitalossa ei ollut henkilöstöä töissä lainkaan, vaan palvelua oli tuotettu pelkästään jäsenvetoisesti.

Asiakkaita eli jäseniä on noin 400, joista 20–30 käyttää palveluja päivittäin.

– Nykyisen kaltaisessa ristiriitaisessa ja epäluottamusta ruokkivassa ilmapiirissä lautakunta ei voi katsoa toiminnan edistävän jäsenten kuntoutusta niin kuin avustusta myönnettäessä on edellytetty, Leppänen perustelee sopimuksen päättämistä.

Raha-automaattiyhdistys teki osittain vastaavien epäselvyyksien vuoksi tarkastuksen 11.2.2015 Hämeen Klubitalon toimintaan vuosilta 2013–2014. Tarkastuskertomuksessa todettiin, ettei avustuksen saaja toiminut avustuspäätöksen tai avustuksen käyttöä sääntelevän lain vastaisesti.

Kaupunki kuitenkin ohjeisti jo tuolloin Hämi ry:n hallitusta kiinnittämään huomiota epäkohtiin ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

– Syksyllä 2015 loimme taloussäännön ja johtosäännön, joita piti toteuttaa ja seurata. Valitettavasti emme omaksuneet uusia tapoja. Olemme luottaneet liian sinisilmäisesti Klubitalolle palkattuun johtajaan ja uskoneet, mitä meille on sanottu, Hämi ry:n puheenjohtaja Markku Törnblom kertoo.

Klubitalon johtaja Matti Jurvanen näkee, että vastuu on hallituksella ja puheenjohtajilla.

– Heidän pitäisi valvoa toimintaa ja tarttua siihen, että parannukset tehdään. Virheitä on tullut itsekin tehtyä, mutta niiden mittaluokkaa kannattaa miettiä. Ristiriitaisuudet alkoivat, kun uusi puheenjohtaja tuli viime vuoden puolella. Tämä mustamaalaaminen on saanut mielettömät mittasuhteet, Jurvanen sanoo.

Hämi ry teki 25.1. rikosilmoituksen Jurvasesta.

– Johtaja on tilannut yhdistyksen tiliin rakennustarvikkeita, mutta ne ovat menneet suoraan johtajan kotiosoitteeseen. Osan laskuista hän oli maksanut ja osan ei, Markku Törnblom kertoo.

Matti Jurvasen mukaan kyseessä on perätön syyte.

– Juu, ne ovat tulleet minun tontilleni, mutta olen maksanut ne kaikki joko ostohetkellä tai kotona laskulla netissä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Riku Vihtilä Hämeen poliisilaitokselta kertoo, että esitutkintaa ei ole vielä ehditty aloittaa.

Sekä kaupungin että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n (ent. RAY) avustusten maksaminen oli keskeytettynä ja Matti Jurvanen pidätettynä tehtävistään tarkastuksen ajan.

Kaupunki on myöntänyt Hämi ry:lle avustusta tälle vuodelle 165 000 euroa, josta on maksettu 27 500 euroa. Kaupunki aikoo maksaa toisen vastaavan summan ennen toiminnan päättymistä, jotta mielenterveyskuntoutujille voidaan järjestää toimintaa vielä huhtikuun ajan. STEA:n myöntämää avustusta 165 000 euroa ei ole maksettu.

Hämi ry:n toiminnan jatkuminen pienimuotoisesti on vielä avoin. HÄSA

Päivän lehti

28.5.2020