Kanta-Häme

Hämeen Kylät esittää maakuntakaavaan lisää kyliä

Hämeenlinna. Kanta-Hämeessä toimiva maakunnallinen yhdistys Hämeen Kylät ry esittää 26 kyläkeskusta lisättäväksi Kanta-Hämeen maakuntakaavaan.

Näissä kyläyhteisöissä on aktiivista ja pitkäjänteistä toimintaa ja kylän keskuksena toimii useimmiten ahkerassa käytössä oleva kylätalo, seurantalo tai kyläkoulu.

Hämeen Kylät ry:n hallitus lähetti Hämeen liitolle esityksen Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 luonnoksesta. Yhdistyksen mukaan elinvoimainen kyläverkosto on maakunnan vetovoimatekijä, jota tulee vahvistaa.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Se ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua.

Maakuntakaavalla varataan muun muassa asumisen, palveluiden ja liikenteen kannalta tarpeelliset maa-alueet maakunnan yleispiirteisessä mittakaavassa pitkällä tähtäimellä.

Valmistelussa oleva Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava. Luonnoksen pohjalta valmisteltava kaavaehdotus on tarkoitus käsitellä maakuntavaltuustossa vuonna 2018. HÄSA

Päivän lehti

1.6.2020