Kanta-Häme

Hämeen liitto kaipaa lisää tietoa uudistuksista

Kanta-Hämeen maakuntahallitus painottaa, että kuntarakennelain on huomioitava kuntien ja alueiden erityispiirteitä.

Valtiovarainministeriölle kuntarakenteesta antamassaan lausunnossa maakuntahallitus muistuttaa, että kolminapaisena ja kompaktina maakuntana Kanta-Häme on toimiva ja tasapainoinen kokonaisuus niin palvelujen järjestämisessä kuin niiden tuottamisessakin.

Maakuntahallitus toteaa, että tällä hetkellä on liian vähän tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja kuntarakennelakiluonnoksessa tavoiteltava kuntarakenne olisivat yhteen sovitettavissa.

Hämeen liitto pitää joka tapauksessa tarpeellisena sosiaali- ja terveyspalvelujen nykyistä tiiviimpää integraatiota. Tämän mahdollistamiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavien alueiden väestöpohjan on oltava riittävän suuri.

Hämeen liiton mukaan myös laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä ylikunnallisia tehtäviä tulee samassa yhteydessä selkeyttää ja kehittää.

Hämeen liitto pitää kuntarakenneuudistuksen aikataulua vähintäänkin tiukkana. Sekä selvitysten että esitysten yhdistymisestä pitäisi olla valmiina samaan aikaan eli 1.4.2014, jotta oikeus kuntien yhdistymisen taloudelliseen tukeen syntyisi.

Hämeen liiton mukaan jo nyt on nähtävissä, että selvitykset pääsevät käytännössä liikkeelle vasta syksyllä 2013. Tuolloin pitäisi myös uuden kuntalain, valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain keskeinen sisältö olla tiedossa. (HäSa)

Päivän lehti

30.3.2020