Kanta-Häme

Hämeen poliisi kilpailuttaa vainajakuljetukset – Haussa toimija, joka "käsittelee vainajia kunnioittavasti"

Kanta-Hämeessä poliisin tilaamia vainajien kuljetuksia on noin 300 vuodessa.
Ajoneuvoille on määritelty ajoneuvolaissa tarkat vaatimukset ja kaluston täytyy olla terveydensuojeluasetuksen mukaisesti hyväksytty vainajien kuljetukseen.

Hämeen poliisi kilpailuttaa vainajien kuljetukset. Kilpailutuksesta huolehtii Poliisihallitus ja Hansel Oy.

Kilpailutus tehdään, koska määräaikainen palvelusopimus nykyisen yrittäjän kanssa loppuu.

Poliisin velvollisuutena on huolehtia oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen suorittamisesta aiheutuvat vainajien kuljetukset.

Niitä on Kanta-Hämeen alueella vuosittain noin 300 kappaletta.

Vainajien kuljetusten kilpailutuksissa on asetettu vaatimuksia koskien kuljetuskalustoa, kuljetushenkilöstöä ja vasteajoille.

– Tarkoituksena saada ammattimainen toimija, joka käsittelee vainajia ja vainajien omaisia kunnioittavasti, pystyy toimimaan terveydenhuollon henkilöstön ja poliisin kanssa yhteistyössä, kertoo Poliisihallituksen ylitarkastaja Janne Liljavuori.

Hämeen poliisin hallintopäällikkö, ylikomisario Heikki Koskimaan mukaan edellytyksenä on, että yrityksellä on kokemusta vainajien kuljettamisesta ja on ollut kyseisen alan kanssa tekemisissä.

Ajoneuvoille on määritelty muun muassa ajoneuvolaissa tarkat vaatimukset ja kaluston täytyy olla terveydensuojeluasetuksen mukaisesti hyväksytty vainajien kuljetukseen.

– Päivystyskuljetuksiin riittää yksipaikkainen ruumisauto, siirtokuljetuksissa vaaditaan useampipaikkainen auto, sillä ruumiinavauksiin kuljetetaan useampi vainaja kerrallaan, Liljavuori sanoo.

Kanta-Hämeessä vasteaika eli aika, jolloin ruumisauton on oltava paikalla kutsusta, on 90 minuuttia.

– Vasteaika on asetettu sen mukaan, että Kanta-Hämeessä kauimmaisen kohteeseen ehdittäisiin vasteajan puitteissa. Mitä lähempänä pääpaikkoja vainaja on, sitä nopeammin kuljetus todennäköisesti tulee, Koskimaa selventää.

Kriteereinä myös päivystysvalmius ja vasteaika

Vainajien kuljetuksesta tarjoavalta yritykseltä vaaditaan myös päivystysvalmiutta.

Liljavuoren mukaan päivystykseen kuin myös vasteaikoihin on jouduttu menemään, koska poliisipartiota ei voida pitää vainajan kuljetustehtävällä kovin pitkään.

Koskimaan mukaan päivystysvalmius ei ole säikäyttänyt ainakaan Kanta-Hämeen alueella tarjouspyyntöihin osallistuvia yrittäjiä, vaan kilpailutukseen on saatu useampia yrityksiä.

– Kilpailutus on meneillään, eikä ole tietoa, paljonko tarjouksia tulee, mutta edellisellä kilpailutuskierroksella ei ainakaan ole ollut vaikea löytää yrittäjää.

Oikeuslääketieteellisten kuolemansyyn selvittämisiin liittyvien vainajien kuljetusten kustannukset siirtyivät vuoden 2018 alusta poliisilta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Poliisien tilaamat vainajien kuljetukset kustannukset ovat Kanta-Hämeessä vuodessa noin 120 000 euroa.

Tällä hetkellä kuljetuksista Kanta-Hämeen alueella hoitaa hautauspalvelu Calla, jonka palveluihin Hämeen poliisilaitos on Koskimaan mukaan ollut tyytyväinen. HÄSA.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Poliisi vastaa oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä.

Lain mukaan poliisin on suoritettava tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun:

Kuoleman ei tiedetä aiheutuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa.

Kuoleman on aiheuttanut tapaturma, itsemurha, rikos, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tai on syytä epäillä, että kuolema on aiheutunut jostain edellä mainitusta syystä.

Kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi.

Lähde: THL

Päivän lehti

20.9.2020

Fingerpori

comic