Kanta-Häme

Hämeenkylmänkukan kasvupaikkoja hoidetaan uhanalaisen lajin turvaamiseksi

Hämeenkylmänkukka on erittäin uhanalainen laji. Kuva: Susanna Kinnari
Hämeenkylmänkukka on erittäin uhanalainen laji. Kuva: Susanna Kinnari

Matinsillan Natura-alueella Hämeenlinnassa ja Kyöpelinvuoren-Fagerinmäen Natura-alueella Hattulassa tehdään hämeenkylmänkukan esiintymien hoitotöitä.

Erilaisilla toimenpiteillä parannetaan hämeenkylmänkukan esiintymien lämpö- ja valo-olosuhteita. Tavoitteena on varmistaa rauhoitetun ja erittäin uhanalaisen kylmänkukan säilyminen ja lisääntyminen alueella.

Matinsillan alueella raivataan varjostavaa alikasvospuustoa sekä tehdään kivennäismaalaikkuja.

– Fagerinmäen-Kyöpelinvuoren Natura-alueeseen kuuluvalla Emminkankaan luonnonsuojelualueella tehdään kivennäismaan laikutusta ja pienimuotoista puuston käsittelyä, kertoo Metsähallituksen Luontopalveluiden erikoissuunnittelija Ari Lahtinen.

 

 

Toimenpiteet ovat osa EU:n osittain rahoittamaa hanketta. Molemmilla Natura-alueilla on jo aiemmin tehty vastaavanlaisia toimia hämeenkylmänkukan esiintymien turvaamiseksi vuosien 2015–2016 aikana.

Alueille on lisäksi lisätty hämeenkylmänkukkaa istutuksin ja kylvöin.

Suurimpana syynä kylmänkukan taantumiselle on kasvupaikkojen sulkeutuminen ja rehevöityminen. Metsäpalojen tehokas torjunta ja metsälaidunnuksen päättyminen ovat heikentäneet lajin lisääntymismahdollisuuksia.

Nykyisin monet esiintymät ovat paksusti kunttaantuneet ja siementen itäminen on käytännössä mahdotonta.

Kasvit ovat yleensä säilyneet maastokohdissa, joissa jostakin syystä on puustossa aukkoisuutta, kuten teiden ja polkujen, sekä sorakuoppien reunoilla.

Päivän lehti

25.1.2020