Kanta-Häme

Hämeenlinna ei aio purkaa pysäköintiyhtiötään

Työryhmä nimitti Hämeenlinnan Pysäköinnin kannattavuutta haasteelliseksi.

Hämeenlinnassa ei aiota lakkauttaa kaupungin pysäköintiyhtiötä sulauttamalla se johonkin toiseen yhtiöön tai siirtämällä sen toiminta kaupungille. Sen sijaan Hämeenlinnan Pysäköinnin hallintokuluja aiotaan vähentää yhdistämällä sen ja Linnan Kiinteistökehityksen toimitusjohtajan tehtävät.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsittelee ensi tiistaina kaupungin työryhmän ehdotusta pysäköintiyhtiön organisoinnista. Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ehdottaa työryhmän ehdotusten hyväksymistä.

Yhtiöille aiotaan valita yhteinen uusi toimitusjohtaja, kun pysäköintiyhtiön nykyinen toimitusjohtaja Jarmo Kulmala jää tämän vuoden lopulla eläkkeelle. Kulmala täyttää ensi vuonna 65 vuotta.

Linnan Kiinteistökehityksellä ei ole tällä hetkellä lainkaan omaa henkilökuntaa. Se ostaa henkilöstöpalvelut kaupungin elinkeinoyhtiöltä Linnan Kehitykseltä. Säästöjen edellytys on, että uusi toimitusjohtaja valitaan elinkeinoyhtiön organisaatiosta.

 

Hämeenlinnan konsernirakenneselvityksessä esitettiin kaupungin tytäryhtiöiden määrän vähentämistä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen, että pysäköintiyhtiön purkamista tai sulauttamista selvitetään.

Työryhmän mielestä Hämeenlinnan Pysäköinnin nykyinen hallintorakenne on kallis ja yhtiön vaikutusmahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen ovat vähäiset. Henkilöstönä on toimitusjohtaja ja kolme muuta työntekijää. Toiminta on vaikea pitää kannattavana, kun tulot vähenevät poistojen ja korkokulujen kasvaessa.

Työryhmän mukaan kaikki vaihtoehdot yhtiön purkamisesta tai sulauttamisesta olisivat verotuksellisista ja/tai kirjanpidollisesti epäedullisia kaupungille. Jos yhtiö purettaisiin, poistot kiinteistöistä kasvaisivat huomattavasti. Työryhmän laskelmien mukaan 90 prosenttia säästöistä voidaan saavuttaa yhdistämällä yhtiön hallinto Linnan Kehityksen ja Linnan Kiinteistökehityksen organisaatioon.

Työryhmä ei halunnut purkaa juridisesti pysäköintiyhtiötä, jotta kaupungin pysäköintitoiminta pidettäisiin kannattavana eikä poliittisilla päätöksillä vietäisi siltä pohjaa. Laitosten käyttöasteita on nostettava. HÄSA

Kommentti: Pommiin ei kosketa

Hämeenlinnan Pysäköinnin tulevaisuutta olivat osin selvittämässä samat henkilöt, jotka olivat perustamassa yhtiötä. He eivät halunneet luopua yhtiöstä ”työkaluna pysäköinnin järjestämisessä”.

Heidän mielestään yhtiön etuna on, että se tuo näkyviin pysäköinnin kustannukset. He unohtavat, että yhtiö perustettiin piilottamaan moottoritien katteen ja uusien pysäköintipaikkojen kustannuksia.

Taloudellisesti yhtiön purkaminen ei ole nyt helppoa, koska käytännössä sen rahoitus ja kannattavuus ovat kaiken aikaa olleet retuperällä. Yhtiö lyhentää lainojaan alimittaisesti ja maksaa niistä olematonta korkoa. Poistot eivät vastaa kiinteistöjen todellista kulumaa. Silti yhtiön tulos pysyy kirjanpidollisesti pinnan päällä vain kaupungin vuosittaisella palvelumaksulla.

Yhtiön tasetta ei haluta työntää toisen kaupungin yhtiön riesaksi eikä sillä haluta kasvattaa kaupungin alijäämiä. Pommin annetaan seisoa koskemattomana.

Päivän lehti

11.7.2020