Kanta-Häme

Hämeenlinna ei rajaa päivähoito-oikeutta

Kaupunki ei rajaa päivähoito-oikeutta tänä vuonna, vaikka elokuun alussa voimaan astuva laki sen mahdollistaisikin. Asia on lasten ja nuorten lautakunnan (eli lanulan) päätettävänä tiistaina.

Uuden varhaiskasvatuslain mukaan kunta voi rajata varhaiskasvatusoikeuden 20 viikkotuntiin, mikäli lapsen vanhempi tai huoltaja on kotona. Kokoaikainen päivähoito-oikeus on 50 tuntia.

Tilaajajohtaja Markku Rimpelä perustelee päätösesitystään sillä, että kaupunginvaltuusto otti viime talousarviokokouksessaan voimakkaasti kantaa varhaiskasvatusoikeuden rajaamista vastaan.

Tilaajapäällikkö Seija Mäkinen sanoo, että päivähoito-oikeuden rajaamatta jättäminen tarkoittaa sitä, että lanulan pitäisi myöhemmin päättää myös yksityisen hoidon kuntalisän korottamisesta.

– Muuten tämän lisän saajien asema huononee, sillä Kela myöntää elokuun alusta lähtien yksityisen hoidon tukea vain 20 tunnin mukaan.

Tavoitteena on, että kaupunki lisäisi kuntalisää sen verran, että yksityisen hoidon tukea saavien tukimäärä pysyisi ennallaan. Tähän tarvitaan noin 50 000 euron lisärahoitus.

Kelankin päättämä osa yksityisen hoidon tuesta maksetaan kaupungin kassasta. HäSa