Kanta-Häme

Hämeenlinna ei tingi omaishoidon tuesta

Omaishoitajat voivat Hämeenlinnassa huokaista helpotuksesta, sillä kaupunki ei suunnittele minkäänlaisia kiristyksiä tai muutoksia omaishoidon tuen kriteereihin.

Eräiden kuntien ja kaupunkien päätökset irtisanoa omaishoitajien sopimukset ovat herättäneet viime aikoina tyrmistystä. Tuorein esimerkki saatiin Jyväskylästä, missä kaupunki päätti irtisanoa kaikki nykyiset noin 800 omaishoidon tuen sopimusta.

Omaishoidettavien kunto arvioidaan uudelleen ja vain osa hoitajista on pääsemässä takaisin tuen piiriin. Vastaavia irtisanomispäätöksiä on tehty myös Joensuussa ja Kontiolahdella.

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson (sd.) on pitänyt Jyväskylän päätöstä lyhytnäköisenä. Omaishoitajat ja läheiset -liitto puolestaan on syyttänyt tilanteesta kuntien huonoa taloutta. Omaishoidon tuki ei ole subjektiivinen oikeus, vaan kunnan omassa harkinnassa oleva sosiaalipalvelu. Tuen myöntämisen kriteerit, samoin kuin tuen määrä, vaihtelevat kunnittain.

Kotihoitoa päinvastoin vahvistetaan

Tilaajapäällikkö Leena Harjula Hämeenlinnan ikäihmisten palveluista kertoo, että kaikki kaupungin solmimat omaishoitajien sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia. Tuki on porrastettu kolmeen luokkaan, vuosittain niihin tehdään indeksikorotukset.

– Hämeenlinnan kaupunki on linjannut, että omaishoidontuki myönnetään kaikille kriteerit täyttäville hakijoille riippumatta omaishoidontukeen varatusta määrärahasta. Tämä linjaus on ollut jo vanhan Hämeenlinnan aikana, Harjula sanoo.

Ikäihmisten palveluissa tuen saajien määrä on pystytty arvioimaan kohtuullisen hyvin, ja budjettiylitykset ovat jääneet varsin pieniksi. Omaishoidon tukemiseen käytetään kaupungissa vuosittain noin 2,5 miljoonaa euroa. Harjulan mukaan ylitykset ovat olleet muutamia kymmeniätuhansia euroja.

Ikäihmisten lautakunnan budjetista noin kaksi kolmasosaa käytetään ympärivuorokautiseen hoivaan, käytännössä vanhainkotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen. Yksi kolmasosaa nettomenoista taas käytetään kotona asumista tukeviin palveluihin. Tähän joukkoon lukeutuu muun muassa omaishoidon tuki.

– Me katsomme, että omaishoidon tuki on niitä kevyitä, edullisia palveluita ikäihmisillekin. Se ei ole paikka, mistä meillä lähdetään tinkimään. Päinvastoin raskasta ympärivuorokautista hoitoa pyritään vähentämään ja kotihoitoa vahvistamaan.

Hämeenlinnassa omaishoidon tuen saajien määrä ei ole millään alueella yltänyt sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositusten mukaisen tavoitteeseen.

– Osin se voi johtua siitä, että meillä omaishoidon tuen saamisen kriteerit ovat kohtalaisen tiukat. Ne eivät mielestäni kuitenkaan juuri poikkea muiden isompien kaupunkien kriteereistä.

Lähes 500 tuen saajaa kuukausittain

Omaishoidon tukea sai Hämeenlinnassa loppuvuoden tilastojen mukaan noin 300 yli 65-vuotiasta kuukausittain. Heistä suurin osa, noin 250 oli yli 75-vuotiaita. Vammaispalvelun myöntämiä omaishoidontuen saajia oli kaikkiaan 160.

Hämeenlinnassa omaishoidon tukea myönnetään silloin, kun omaishoito korvaa säännöllisen kotihoidon, palveluasumisen tai laitoshoidon ja kun hoito on ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin sitovaa.

Hoidon tarve selvitetään lääkärinlausunnolla ja yhteistyössä kotisairaanhoidon ja kotipalvelun kanssa sekä kotikäynnillä ja hoito- ja palvelusuunnitelman avulla. Yli 65-vuotiaille tuen myöntää ikäihmisten asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijä ja alle 65-vuotialle vammaispalvelu. (HäSa)

Mainos