Kanta-Häme Hämeenlinna

Hämeenlinna etsii säästöjä hallinnosta tiheällä kammalla – Myös palkkiot ja matkakorvaukset syyniin

- Mikä on luottamushenkilöistä koituva kustannus, eli paljonko demokratia maksaa? kysyy ohjausryhmän puheenjohtaja Sari Rautio.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) toimii myös ohjausryhmän puheenjohtajana, kun Hämeenlinnan hallintorakenteesta kaivetaan kustannussäästöjä. Arkistokuva: Pekka Rautiainen

Kustannussäästöjä kaupungin hallintorakenteesta hakeva ohjausryhmä on täsmentänyt mihin halutaan selvyyttä, kun tehdään vertailu Hämeenlinnan ja verrokkikaupunkien välillä.

Huomioon otetaan muun muassa luottamuselinten puheenjohtajien roolit päätettävien asioiden valmistelussa. Myös johtajien toimenkuvia, lautakuntien ja luottamushenkilöiden määriä sekä maksettavia palkkioita ja työmatkakorvauksia vertaillaan muiden kaupunkien tietoihin.

Kaupunginhallitus aikataulutti ja organisoi joulukuussa säästöjen etsimistä kaupungin elinten toiminnasta.

Ohjausryhmäksi nimettiin kaupunginhallitus täydennettynä valtuuston puheenjohtajistolla. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.)

– Onko luottamushenkilörakenne meillä kalliimpi kuin muualla, esimerkiksi sitä halutaan verrata. Mikä on luottamushenkilöistä koituva kustannus, eli paljonko demokratia maksaa?

”Virkanimike voi olla vaikka suurvisiiri”

Tiivistettynä kyse on Hämeenlinnaan sopivan johtamismallin valinnasta – mielellään niin, että siitä syntyisi säästöjä. Etenkin perussuomalaiset ovat kyseenalaistaneet kahden kaupunginjohtajan mallin.

Selvityksessä on kyse kuitenkin paljon muustakin.

– Tärkeintä on selvittää johtamisjärjestelmä, millainen se on muissa kunnissa ja millaiset ovat johtajien tehtävänkuvat. Virkanimikehän voi olla vaikka suurvisiiri, jos sillä vain saavutetaan tavoitteita, Rautio sanoo.

Jos ohjausryhmässä päädytään tarkastelemaan vaihtoehtoisia johtamismalleja, kaupunginjohtajat ovat asiassa esteellisiä.

Raution mukaan ohjausryhmän keskustelussa on korostunut voimakkaasti edunvalvonnan rooli. Esimerkiksi kuumat rata-asiat työllistävät johtajia huomattavasti.

Tilaaja-tuottajamalli hautoi päälliköitä

Säästöjen puristaminen Hämeenlinnan hallinnosta on työn takana.

Kaupunki laskee, että johtajat ja päälliköt vähenivät jo 17 prosentilla, kun niin sanottu Uusi Hämeenlinna -organisaatio otettiin käyttöön kesäkuun alussa vuonna 2017: tilaaja-tuottajamallissa johtovakansseja oli 70, uudistuksen jälkeen 58.

Sari Rautio pitää vähentymistä merkittävänä.

– Keskimäärin esimiehillä on nyt 24,2 johdettavaa. Mutta meillä on todella monta organisaatiota, jossa heitä on yli viisikymmentä. Se on lähiesimiehelle liikaa.

Vuoden 2009 alussa tehdyn kuntaliitoksen jälkeen kaupungin henkilöstömäärä väheni 11 vuodessa 11 prosenttia, vajaaseen 3 400 työntekijään.

Lautakuntien määrä jo minimissä?

Kaupungin poliittisille luottamushenkilöille ja johtoryhmälle on jo teetetty kysely siitä, kuinka toimii luottamushenkilöorganisaatio ja kuinka kaupungin strategia on toteutunut.

Vastaajat pitivät nykyistä lautakuntarakennetta jäntevämpänä kuin ennen parin vuoden takaista uudistusta. Kaupungilla on enää kolme lautakuntaa neljän lakisääteisen – osin monen kunnan kanssa yhteisen – lautakunnan lisäksi.

Kun lautakuntien määrää tuskin voi vähentää ja kun kaupunginvaltuuston kokokin on jo lain sallimalla alarajalla, mistä niitä säästöjä voisi löytää?

– Sitä nyt kaivetaan. Ei varmaankaan luottamushenkilöiden organisaation supistamisesta saada mitään merkittäviä säästöjä. Kokousten määrääkin on jo aika lailla vähennetty, Rautio sanoo.

– Jopa isoin taloudellinen hyöty tulisi, jos päätöksenteon prosessit olisivat nopeampia.

Rautio viittaa ”mutu-tuntuman mukaan” esimerkiksi Lahteen, josta ei olisi tullut ympäristökaupunkia, ”jos he olisivat vain kaupungintalolla keskenään nyhränneet”.

Samaan säästökokonaisuuteen liittyvää selvitystä yhteistyön tiivistämisestä Hämeenlinnan kuntien kesken käsitellään kuntajohtajien kokouksessa helmi-maaliskuussa. Kuntien hallituksiin ehdotukset yritetään saada käsiteltäviksi jo maaliskuussa.HäSa

Lue myös:

Hämeenlinna hakee hallintoonsa vertailukohtia muista kaupungeista – Tavoitteena säästöt (14.12.2019)

Johtopaikoilla tapahtuu uusjako (4.3.2017)

Päivän lehti

17.9.2020

Fingerpori

comic