Kanta-Häme

Hämeenlinna haluaa uuden turboympyrän

Kymppitien ylimitoitetuista, Hämeenlinnan kantakaupunkiin suunnitelluista, ratkaisuista tulisi luopua. Sen sijaan Katuman kiertoliittymä pitäisi nopeasti parantaa ns. turboympyräksi. Näin painottaa kaupunginhallitus ely-keskukselle antamassaan lausunnossa.

Kymppitietä pitää silti edelleen kehittää valtakunnallisena väylänä, vaikka kantakaupungin kohdalla luovuttaisiin eritasoliittymiä ennakoivista aluevarauksista.

Jo aiemmin ely-keskus on selvityksessään todennut, että pitkänmatkan liikenteen näkökulmasta on järkevämpää kehittää kantatie 54:ää kuin 10- ja 12-teitä Forssan ja Lahden välillä.

Hämeenlinnan kaupungin mukaan tämä ei poista tarvetta kehittää myös 10-tietä. Kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että kaikkein kiireisintä perusparantaa ja laajentaa juuri Katuman kiertoliittymä.

Lausunnon mukaan kymppitiellä on puutteita tien laatutasossa, turvallisuudessa ja liikenteen sujuvuudessa.

Katuman kiertoliittymä on rakennettu vuonna 1993 ns. yliajettavaksi kiertoliittymäksi. Sen säde on aivan liian pieni nykyiselle raskaalle liikenteelle. Siinä on tapahtunut lukuisia onnettomuuksia ja kuormien irtoamisia ja kaatumisia.

Kaupunginhallitus esittääkin Uudenmaan ely-keskukselle, että sen on kiireellisesti edistettävä Katuman ympyrän muuttamista kaksikaistaiseksi turboliittymäksi.

Ely-keskuksen suunnitelmissa kymppitie parannetaan nykyiselle paikalleen nelikaistaiseksi kaupunkipääväyläksi, jossa on pääosin vain eritasoliittymiä Hattelmalan ja Ruununmyllyn välillä.

Tämä vaatisi myös rinnakkaisen katuverkoston parantamista. Suunnitelman hinnaksi lasketaan noin 50 miljoonaa euroa.

Hämeenlinnan kaupunki ei ole tästä innoissaan, sillä massiiviset aluevaraukset eritasoliittymille hankaloittavat maankäytön suunnittelua kymppitien varressa.

Erityisesti radan ja kymppitien eli tässä kohtaa Harvialantien väliin kaavaillun rakennuskeskus Centran liittymästä kaupunki ja ely-keskus ovat taittaneet peistä.

Turboympyrästä olisi ehkä saatavilla suora yhteys rakennuskeskuksen alueelle, mutta silloin olisi etsittävä paikka uudelle liittymälle Katumalle. Tämä tuskin onnistuu, jos vaatimuksena ovat kalliit ja tilaa vievät eritasoliittymät.

Kaupunginhallitus huomauttaa lausunnossaan, ettei Forssasta Riihimäen kautta Lahteen kulkevan kantatie 54:n kehittäminen pitkämatkaiseksi väyläksi saa merkitä kymppitien kehittämisen ja kunnossapidon laiminlyömistä.

Esitys on, että kymppitie toimisi valtakunnantasoisena väylänä Katuman liittymään asti. Sen jälkeen sitä kehitettäisiin kaupunkimaisena väylänä siten, että maankäytön tarpeet otettaisiin huomioon. Tämä tarkoittaa eritasovarausten purkamista.

Kaupunginhallitus pitää tärkeinä myös Käikälässä toimivien yritysten yhteyksiä moottoritielle. Tämänkin vuoksi painotetaan Katuman kiertoliittymän parantamista. Häsa

Suomeksi: Kiertoliittymä ja liikenneympyrä tarkoittavat samaa, tosin kiertoliittymät ovat pienempiä.

Päivän lehti

25.11.2020

Fingerpori

comic