Kanta-Häme

Hämeenlinna hieroo lisää maakauppoja

Kaupunki on tänä vuonna aktiivisesti lähestynyt maanomistajia tehdäkseen maakauppoja jo olemassa olevien asuin- ja yritysalueiden tuntumassa.

Taustalla on se, että vuoden loppuun asti on mahdollista myydä kiinteää omaisuutta kunnalle ilman, että myynnistä saatua voittoa verotetaan.

Hämeenlinna onkin tehnyt jo useita kauppoja muun muassa Moreenin ja Karanojan vaiheilta. Kauppaa on käyty sen verran aktiivisesti, että maanostoon varatut määrärahat ovat loppumassa jo toistamiseen.

Kaupungille on kuitenkin tarjottu useita tiloja, jotka rajoittuvat sen jo omistamiin maihin Moreenissa kuin Ruununmyllyssä ja Siirissä.

Lisää rahaa tarvitaan

Kaupunginhallitus esittääkin nyt valtuustolle, että tämän vuoden budjettiin myönnettäisiin vielä 1,8 miljoonan lisämääräraha maanhankintaan. Se katettaisiin kokonaan lainanotolla.

Jo syyskuun alussa valtuusto myönsi 1,25 miljoonan lisämäärärahan niin ikään maanhankintaan. Alun perin siihen oli varattuna kaksi miljoonaa euroa.

Parhaillaan kaupunki hieroo kauppoja neljästä maa-alueesta. Yhteensä näissä kaupoissa kaupungille tulisi noin 75 hehtaaria maata. Kaikkiaan kaupunki maksaisi neljästä maa-alueesta hieman yli 1,8 miljoonaa euroa.

Karanojan jätteenkäsittelyalueeseen rajautuva 24 hehtaarin tila maksaa vajaat 627 000 euroa. Siitä puuston osuus on reilut 122 000 euroa. Tila on yleiskaavassa merkitty Karanojan laajennusalueeksi.

Kaupungin Moreenissa omistaman 170 hehtaarin alueen vierestä hierotaan kauppaa reilun 27 hehtaarin tilasta. Yleiskaavassa se on merkitty liikenneyhteyksien selvitysalueeksi ja osittain työpaikka-alueeksi. Ostohinta on hieman päälle 677 000 euroa, josta puuston osuus on noin 105 000 euroa.

Pientaloalueiksi

Ruununmylllyssä kauppaa käydään 13 hehtaarin tilasta, joka yleiskaavassa on varattu osin pientaloalueeksi osin lähivirkistysalueeksi. Hintaa tulee vajaat 322 000 euroa, josta puusto maksaa vajaat 32 000.

Siiristä on lisäksi tarjolla noin 9,5 hehtaarin tilat, jotka yleiskaavassa on osoitettu niin ikään pientalorakentamiselle ja lähivirkistysalueiksi. Näille tiloille kertyy hintaa päälle 186 000 euroa, josta puuston hinta on noin 28 000 euroa.

Kaupungin tiukasta taloustilanteesta huolimatta kaupunginhallitus päätyi kasvattamaan talous- ja hallintojohtaja Jussi Oksan lainanottovaltuutta 1,8 miljoonalla eurolla 15 miljoonaan euroon, jotta maakaupat voidaan tehdä. (HäSa)