Kanta-Häme

Hämeenlinna ja naapurit yhä eri mieltä

Odotetusti valtiovarainministeriö saa Hämeenlinnan seudulla kahdenlaisia lausuntoja kuntarakenteesta. Tosin lausunnot menevät vielä valtuustojen käsittelyyn.

Hämeenlinna maalailee laveasti vahvan kunnan etuja ja päätyy kannattamaan kuntarakenteesta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä tehtyjä esityksiä.

Sen sijaan Hattula ja Janakkala vastustavat esimerkiksi yhdistymisselvityksiä, joiden teko ilmeisesti on seuraava vaihe hallituksen kuntarakenneuudistuksessa.

Hämeenlinna sen sijaan kiirehtii niiden aloittamista. Toisaalta Hämeenlinna lähtee lausunnossaan myös siitä, ettei selvitys välttämättä johda kuntaliitoksiin seudulla.

Sote yhä pimennossa

Sen sijaan Hämeenlinnan näkemyksen mukaan on tärkeätä saada koko seutu tekemään yhteistyötä laajan perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoittamiseksi ja tuottamiseksi.

Lisäksi maakunnan kolme kaupunkiseutua pitää sitouttaa ylläpitämään keskussairaalan palveluita.

Hattula ja Janakkala haluavat pitää kiinni keskinäisestä yhteistyöstään sote-palvelujen järjestämisessä. Ne muistuttavat jo nyt tuottavansa nämä palvelut kustannustehokkaasti.

Erityisesti Janakkala kritisoi sitä, että kuntarakennelausuntoa joudutaan antamaan ilman tietoa siitä, miten keskiasteen koulutus ja sosiaali- ja terveydenhuolto on tarkoitus organisoida.

Kunnat joutuvat siis ottamaan kantaa tietämättä, miten 50-60 prosenttia niiden taloudesta ja toiminnasta on tarkoitus järjestää.

Hattula ja Janakkala korostavat suhtautuvansa myönteisesti aitoon seudulliseen yhteistyöhön.

Kuntarajasta ei pulmia

Hattula ei juurikaan ota kantaa yhdyskuntarakenteeseen liittyviin kysymyksiin. Hämeenlinna muistuttaa lausunnossaan, että Hattula on käytännössä kaupungin sisällä.

Janakkala taas ei pidä minkäänlaisena ongelmana sitä, että taajamat kasvavat yhteen Harvialassa. Keskellä oleva kuntaraja ei sen mielestä aiheuta pulmia.

Koko uudistushankkeen, selvitysten ja lausuntokierrosten aikatauluja pidetään Hattulassa ja Janakkalassa liian tiukkoina, ellei suorastaan mahdottomina.

Janakkala toteaa, ettei tässä vaiheessa ole mahdollista laatia yksityiskohtaisempaa analyysiä.

Hattula taas listaa, että ensin pitäisi saada valmiiksi rahoitusjärjestelmän muutokset ja tarkempaa tieto sote-uudistuksesta. Molemmat myös muistuttavat uudistuksen olevan ristiriidassa perustuslain kanssa.

Hämeenlinna kannattaa yhdistymisselvitysten tekoa mahdollisimman nopeasti. (HäSa)

Päivän lehti

2.4.2020