Kanta-Häme

Hämeenlinna karsii turhia lupia ja ilmoituksia

Hämeenlinnassa saa jatkossa rakentaa entistä isompia rakennelmia pihaan ilman lupamenettelyä, jos parhaillaan valmisteilla oleva rakennusjärjestyksen uusimistyö toteutuu.

Rakennusvalvontapäällikkö Sirkku Malviala kertoo, että rakennusjärjestys on päivittämisen tarpeessa ensinäkin siksi, että jotkut rakentamiseen liittyvät valtakunnalliset ohjeet ja määräykset ovat muuttuneet. Isompi syy ovat kuitenkin käytännössä havaitut ongelmat.

– Nykyinen rakennusjärjestys on selkeyttämisen ja lyhentämisen tarpeessa. Kaupunkilaiset eivät oikein ole löytäneet haluamiaan asioita nykyisistä ohjeista, Malviala kertoo.

Ilmoitusmenettelystä on esimerkiksi tarkoitus luopua lähes kokonaan, eli tämän jälkeen rakentamiseen joko tarvitaan lupa tai ei, ja välimuodot poistuvat. Puunkaato- ja purkuilmoitus kuitenkin säilyvät eli niistä pitää jatkossakin tehdä ilmoitus.

– Mutta vielä nykyisin vaaditaan ilmoitus esimerkiksi haja-asutusalueella rakennuksen julkisivun värin muuttamisesta ja valokatteen rakentamisesta, mutta nämä poistuvat, jos luonnoksen suunnitelma toteutuu.

Yksi näkyvimpiä muutoksia rakennusjärjestykseen on se, että jatkossa esimerkiksi kerrostalojen, liiketilojen ja julkisen rakentamisen yhteydessä pitää osoittaa paikat myös polkupyörille.

– Tämä koskee sellaista rakentamista, jolla on nykyisin autopaikkavelvoite. Sen lisäksi tulee pyöräpaikkavelvoite, mutta sen mitoitusta ei ole vielä päätetty, Malviala kertoo.

Lisäksi määrätään, että omakotitalojen pihaan pitää varata tilaa auton kääntämiseen niin, ettei sitä tarvitse peruuttaa kadulle.

– Tämä koskee toki vain uusia tontteja. Mikään määräys ei tule voimaan takautuvasti, Malviala huomauttaa.

Uuteen rakennusjärjestykseen kootaan yhteen helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi kaikki toimenpiteet, joihin ei vaadita lupaa.

Esimerkiksi aidan rakentamisen sääntöjä yksinkertaistetaan. Kahden tontin välille voi tehdä joko kasviaidan tai korkeintaan 1,5 metrin korkuisen muun aidan ilma minkäänlaista lupaa tontinomistajien suostumuksella.

Myöskään yleistä aluetta eli esimerkiksi puistoa vasten ei tarvita lupaa, mutta sen sijaan kadun puolelle tehtävä aita vaatii edelleen toimenpideluvan.

– Se vaikuttaa kaupunkikuvaan, jolloin lupa tarvitaan edelleen, Malviala sanoo.

Piikkilanka-aidat kielletään asemakaava-alueella kokonaan.

Piharakennuksia koskevia määräyksiä on tarkoitus höllentää myös. Asemakaava-alueella voisi jatkossa rakentaa entistä isompia rakennelmia ilman lupamenettelyä, ja haja-asutusalueella neliömäärät ovat vielä isommat.

– Mutta vaikka lupaa ei vaaditakaan, rakennelmien pitää toki sopia ympäristöönsä ja samoin esimerkiksi etäisyysmääräykset pysyvät voimassa. Eli kyllä näihin pystytään tarvittaessa jatkossakin puuttumaan, Malviala huomauttaa.

Tavoitteena on, että uusi rakennusjärjestys astuisi voimaan ensi vuoden alussa. Se on tulossa ehdotuksena lausunnoille ja nähtäville lähiaikoina. HÄSA