Kanta-Häme

Hämeenlinna korjaa katuja ensi vuonna yli neljällä miljoonalla eurolla – Kiistelty Kiekkoritarinkuja laitetaan vihdoin kuntoon

Suurin hanke on Ahveniston Asevelikylä, jonka sorapintaiset kadut ovat odottaneet saneerausta vuosia. Sairaalahanke voi vaikuttaa ensi vuoden katuremontteihin Jukolassa.
Kiekkoritarinkuja on kaavoitettu pysäköintialueeksi, mutta Ritari-areenan viereisellä väylällä kuljetaan paljon etenkin iltaisin ja viikonloppuisin. Vuonna 2016 Kiekkoritarinkujan alueen ja tien päällystämistä vaadittiin kuntalaisaloitteessa, koska huonoa kuntoa ja heikkoa valaistusta pidettiin vaarallisena ja pysäköintiä hallitsemattomana.

Hämeenlinnan kaupunki käyttää ensi vuonna noin 4,2 miljoonaa euroa katujen saneeraukseen, selviää vuoden 2019 talousarviosta.

Ensi vuoden suurin hanke on Marssitien kupeessa olevan Ahveniston Asevelikylän saneeraus, jonka kustannusarvio on 1,5 miljoonaa euroa. Kadut ovat odottaneet saneerausta jo vuosikausia, kertoo kaupungin Infran suunnittelupäällikkö Jenni Sabel.

– Alueella on ongelmia hulevesien kanssa, ja kadut ovat sorapintaisia ja routivat voimakkaasti.

Sabelin mukaan kaupunki on pyrkinyt asfaltoimaan sorapintaisia asuinkatuja esimerkiksi viime vuosina Myllymäessä.

Ensi vuonna aluesuunnittelun isoin kohde on saneeraussuunnitelman laatiminen Papinniityn sorapintaisille Karjalankadulle, Saajantielle ja Heimontielle, jotka ovat olleet saneerauslistalla vuosia.

– Asfaltointi vähentää kunnossapidon kustannuksia, kun ei tarvitse suolata ja höylätä, sekä lisää asumisviihtyvyyttä, kun katu ei pölyä, Sabel kertoo. 

”Asfaltointi vähentää kunnossapidon kustannuksia, kun ei tarvitse suolata ja höylätä, sekä lisää asumisviihtyvyyttä.”

Ensi vuonna Myllymäessä jatketaan Muuntajakadun peruskorjausta, jonka kustannusarvio on 200 000 euroa. Lisäksi saneerataan Myllymäenkatua Aholankadun ja Torikadun välillä arviolta 300 000 eurolla, ja Tykistötiellä tehdään vielä viimeistelyjä.

Ojoisilla korjataan ensi vuonna kolme katua yhteishankkeena HS-Veden kanssa. Killintien, Kiiskintien ja Peninpolun saneerauksen kustannusarvio on 650 000 euroa.

Jukolan koulun alueella saneerataan Taula-Matin tie ja parannetaan Liivuorentietä. Jenni Sabelin mukaan tällä hetkellä paras arvaus kustannusarviosta on noin 700 000 euroa. Saneeraukset eivät liity uuteen sairaalahankkeeseen, mutta se voi vaikuttaa niihin.

Lopullinen kustannusarvio riippuu siitä, kuinka laajalta alueelta Liivuorentie saneerataan. Liivuorentien linjaus mahdollisesti muuttuu Päivämäentien ja Ahvenistontien välillä Ahvenistontien saneerauksen yhteydessä.

– Nyt näyttää siltä, että sairaalahankkeen takia Liivuorentietä ei kannata saneerata Ahvenistontielle asti vaan lopettaa Päivämäentien kohdalle, Sabel sanoo.

Katusaneeraushankkeet tehdään Jenni Sabelin mukaan ensi vuoden kesällä ja syksyllä. Talvitöinä tehdään muutama uusi kadunpätkä Moreeniin, sekä rakennetaan Kirstulaan hulevesioja vanhalle Sunny Car Centerin alueelle.

Vuonna 2019 jatketaan myös Hämeenlinnan kaupungin pyöräilyohjelman toteuttamista. Ensi vuodelle pyöräilyn edistämisohjelmaan on varattu 350 000 euroa. Sillä on tarkoitus esimerkiksi rakentaa eroteltu väylä jalankulkijoille ja pyöräilijöille Härkätielle Tampereentien ja moottoritien sillan välille. Rahalla myös poistetaan laatoitus Aulangontien kevyenliikenteenväylältä sekä hankitaan Viipurintielle jalankulun ja pyöräilyn laskin, jollainen löytyy jo Turuntieltä.

Lisäksi osana keskustan kehittämistä myös ensi vuonna korjataan ruutukaava-alueen jalkakäytäviä. HäSa

Lähde: Investointiohjelma 2019 / Grafiikka: Soile Toivonen

Oikaisu 16.11.2018 10.07: Poistettu vanhentunut tieto Vanhan Hautasmaan saneerauksesta. Vanhaa Hautausmaata ei saneerata ensi vuonna, koska se leikattiin investointiohjelmasta valtuuston ja hallituksen päätöksellä.

Ahvenistontietä suunnitellaan

Kaupungin investointibudjetti vuodelle 2019 on 8,6 miljoonaa euroa.

Katu-, viher- ja ulkoliikuntainfran osuus budjetista on 7,8 miljoonaa ja ulkovalaistuksen osuus on 800 000 euroa.

Kaupungin omajohtoisia katu-urakoita tehdään noin 4,2 miljoonalla eurolla ja ulkoa hankitaan rakennuspalveluita noin 2,6 miljoonalla eurolla.

Jäljelle jäävä miljoona euroa käytetään viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen rakentamiseen, kevyen liikenteen parannuskohteisiin ja siltoihin.

Suunnitelmat

Vuoden 2019 keskeisimpiä suunnitteluhankkeita on Ahvenistontien saneerauksen yleis- ja korjaussuunnitelma, joka liittyy uuteen sairaalahankkeeseen.

Tällä hetkellä laaditaan yleissuunnitelmaa välillä Liivuorentie–Aleksis Kiven katu, sekä suunnitellaan sairaalalle johtavia katuyhteyksiä.

Toteutus riippuu asemakaavan valmistumisesta sekä sairaalan rakennusaikataulusta. Ahvenistontie on kaupungin pääväylä kantakaupungin läntisiin osiin.

Toinen iso projekti on Lukiokadun moottoritien ylittävän sillan korjaussuunnittelu. Koko silta vaatii peruskorjauksen.

Aluesuunnittelun isoin kohde on saneeraussuunnitelman laatiminen Papinniittyyn Karjalankadulle, Saajantielle ja Heimontielle.

Lähteet: Hämeenlinnan talousarvio 2019 ja suunnittelupäällikkö Jenni Sabel