Kanta-Häme Hämeenlinna

Hämeenlinna mukana kehittämässä Itämeren-alueen raideliikennettä – Pitäjien ja Hämeenlinnan väliset liikenneyhteydet tärkeässä roolissa

Hämeenlinnan seudulla iso kehittämiskohde on kaupunkikeskuksen ja pitäjien väliset liikenneyhteydet, joilla voitaisiin vähentää yksityisautoilua.
NSB Core -hankkeen kartoituksen mukaan pendelöintiä Hämeenlinnan pitäjistä pitää tulevaisuudessa sujuvoittaa ratkaisuilla, jotka vähentävät yksityisautoilua.

Hämeenlinna on vahvasti mukana tulevaisuuden joukkoliikenteen kehittämisessä.

Kaupungilla oli keskeinen rooli maaliskuussa päättyvän NSB Core -hankkeen tutkimustyössä, jossa kartoitettiin, miten raideliikennettä voitaisiin tulevaisuudessa kehittää entistä paremmin sekä elinkeinoelämää ja teollisuutta että asukkaita palvelevaksi.

 

NSB Coressa keskitytään etenkin Itämeren alueen raideliikenteeseen ja sen sujuvuutta tukeviin palveluihin. Hankkeen taustalla vaikuttavat ilmastotavoitteet, kaupungistuminen ja digitaalisuuden lisääntyminen.

Suomessa hanke liittyy vahvasti kasvukäytävään eli Helsingistä Tampereen kautta Seinäjoelle yltävään vyöhykkeeseen, jolle myös Hämeenlinnan seutu sijoittuu.

 

Kasvukäytävän myötä hankkeessa on Suomessa erittäin keskeisessä roolissa pääradan kolmas raide, joka linkittyy myös kansainvälisiin raideyhteyksiin.

Kehityskohteita sujuvan ja ilmastoystävällisen matkanteon mahdollistamiseksi löytyi kuitenkin myös muita.

– Hämeenlinnassa viime kesänä järjestetyssä työpajassa keskusteltiin matkaketjuista ja maaseutumaisten asutusalueiden ja kaupunkikeskusten välisistä sujuvista liikenneyhteyksistä, kertoo Suomen Kasvukäytävä -verkoston viestintä- ja kehittämisasiantuntija Outi Myllymaa.

 

Aiheetta kartoitettiin etenkin työmatkaliikenteen tiimoilta.

Ilmastotavoitteiden myötä esimerkiksi yksityisautoilu tulee vähenemään, joten pitäjien liikenneyhteydet Hämeenlinnaan pitää ratkaista muuten. Hämeenlinnan seudulle on tärkeää, että asukkaat pystyvät käymään töissä missä tahansa kasvukäytävän varrella ja matkustamaan sujuvasti myös ulkomaille.

Myllymaan mukaan sama asia on ajankohtainen myös muualla Euroopassa.

– Jos tämä saadaan Hämeenlinnassa ratkaistua hyvällä ja sujuvalla tavalla, voimme näyttää siinä suuntaa muille.

Hämeenlinnassa työmatkaliikenteen kehittämiseen liittyy kiinteästi myös asemanseudun kehittäminen. Hankkeen kartoitustyön mukaan seutua pitäisi kehittää esimerkiksi työmatkapyöräilyn ja pysäköintipalveluiden suhteen.

Myllymaan mukaan kehitystyössä isossa roolissa on myös digitalisaation hyödyntäminen. Tulevaisuudessa voitaisiin kehittää esimerkiksi erilaisia palvelupaketteja, joissa yhdistyvät junamatka ja määränpäässä tai lähtöasemalla tarvittavat palvelut kuten pysäköinti.

 

Suomessa tehdyn kartoitustyön tulokset kerättiin yhteen hankkeessa laaditussa politiikkapaperissa. Paperi toimii lobbausvälineenä EU-tasolla, mutta sillä on tärkeä viestintärooli myös kansallisesti.

– Politiikkapaperi välittää viestiä etenkin siitä, että tämän kaiken toteuttamisessa tarvitaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

NSB Coressa on Suomen lisäksi mukana Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Saksa. Suomessa hanketta koordinoi Uudenmaan liitto. Hankkeen teemojen parissa työtä jatketaan Suomen kasvukäytävätyön yhteydessä.

 

Lue myös: Kolumni: VR:n touhu ei kestä kriittistä tarkastelua