Kanta-Häme Hämeenlinna

Hämeenlinna on hakemassa valtionosuuteen miljoonakorotusta – "Kaupungin talous ei ilman valtion tukea kestä"

Kaupunki on hakemassa valtionosuuksien korotusta, joka on tarkoitettu taloudellista tukea tarvitseville kunnille.

Hämeenlinnan kaupunki on hakemassa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta.

Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunki hakisi tänä vuonna valtionosuuden korotusta yhteensä 4,5 miljoonaa euroa.

– Koronakriisin runtelema Hämeenlinnan kaupungin talous ei ilman valtion tukea kestä seuraavien vuosien ennustettua tulojen laskua ja menojen kasvua, ehdotusta alustavissa perusteluissa todetaan.

Kesäkuussa kaupungin talouden arvioitiin päätyvän tänä vuonna noin 36 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ilman koronatukia.

Hakemuksessa painotettaisiin keskeisiä ongelmakohtia

Korotushakemuksessa painotettaisiin kaupungin talouden keskeisiä ongelmakohtia, joita ovat koronasta aiheutuneiden tulonmenetyksien ja kustannuksien lisäksi muun muassa sisäilmaongelmista johtuvat kustannukset, Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin alijäämien kattamisesta aiheutuvat menot ja perhe- ja sosiaalityön kustannukset.

Lisäksi korotusta perustellaan työllisyyden hoidon kustannuksilla, maanmyyntituottojen merkittävällä budjettialituksella sekä velkamäärän kovalla kasvuvauhdilla ja korkokustannuksilla.

Kunnanhallitus päättää kaupunginjohtajan ehdotuksen hyväksymisestä ensi maanantain kokouksessa.

Myöntämisen ehtona talouden tasapainottaminen

Kunnan valtionosuutta voidaan korottaa, jos kunta on poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.

Korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä.

Hämeenlinnassa hyväksyttiin tämän vuoden talousarvion yhteydessä erillinen talouden tasapainottamisohjelma, jonka arvioitiin tuovat kaupungille kertaluontoisesti 10 miljoonan euron ja vuosittain 2 miljoonan euron säästöt.

– Toimenpiteitä työstetään edelleen ja niitä käsitellään viimeistään kuluvan vuoden talousarvion päättämisen yhteydessä kaupunginvaltuustossa, esityksessä sanotaan.

Tänä vuonna harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on varattu yhteensä 60 miljoonaa euroa. Hakemukset tulee toimittaa valtiovarainministeriöön 31. elokuuta mennessä. HÄSA

Päivän lehti

20.9.2020

Fingerpori

comic