Kanta-Häme

Hämeenlinna perää uudistuksia keskussairaalaan

Hämeenlinnan kaupunki kritisoi voimakkaasti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talousjohtamista.

Kaupunginhallituksen maanantaina hyväksymässä lausunnossa Hämeenlinna kehottaa sairaanhoitopiiriä panostamaan muutosjohtamiseen, tuottavuutta lisääviin toimiin sekä aktiivisiin rakennemuutoksiin.

Hämeenlinna käynnistää myös oman selvitystyönsä sosiaaliterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tulevaisuudesta. Työ tulee valmistumaan vuoden loppuun mennessä.

Tilaajajohtaja Jukka Lindbergin ja tilaajaylilääkäri Markku Nurmikarin valmistelemassa kirjeessä todetaan, että erikoissairaanhoito on painunut nopealla vauhdilla vaikeaan rahoituskriisiin, mikä on samalla kriisiyttämässä sairaanhoitopiirin omistajakuntien taloutta.

– Ongelman suuruutta konkretisoi se, että nykyisellään pelkästään sairaanhoitopiirin käyttötalouden taso ja alijäämät aiheuttavat Hämeenlinnan kunnallisveroprosenttiin noin 0,75 prosentin korotuspaineen, Lindberg ja Nurmikari kirjoittavat.

Kaupunginhallitus on samoilla linjoilla.

– Esitetyt kasvut tulevaan taloussuunnitelmaan söisivät koko kaupungin kasvuvaran. Kuntayhtymän taloutta pitää tervehdyttää voimakkaalla toiminnallisella kehittämisellä, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapio Vekka (kok.).

Kaupungin mukaan ikääntyminen ja sairastavuuden kasvu eivät selitä erikoissairaanhoidon menojen kasvuvauhtia. Hämeenlinna esittääkin nopeita toimenpiteitä erikoissairaanhoidon lähetteiden määrän vähentämiseksi.

– Toiminnallista yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa tulee nopeasti lisätä yhteistyössä alueen terveyskeskusten kanssa. Erikoissairaanhoidon palveluja tulee tuottaa Terveydenhuoltolain mukaan soveltuvin osin perusterveydenhuollon yhteydessä, kirjeessä todetaan.

Lisää tehtäviä kaupungille?

Lausunnossa viitataan Hämeenlinnassa suunniteltuun avosairaanhoidon uudistukseen eli niin sanottuun kanavamalliin, jossa terveyskeskuksen lääkäri- ja hoitajaresurssit pyritään kanavoimaan paljon sairastavien potilaiden entistä kokonaisvaltaisempaan hoitoon.

– Tässä yhteydessä tällä hetkellä erikoissairaanhoidon poliklinikoilla tuotettavista palveluista osa soveltuisi hyvin tuotettavaksi hajautetusti terveyskeskusvastaanottojen yhteydessä. Tämä edistäisi perusterveydenhuollon vahvistumista ja vähentäisi omalta osaltaan lähetemääriä erikoissairaanhoitoon, Lindberg ja Nurmikari toteavat.

Lausunnossa korostetaan, ettei Hämeenlinnan kaupungilla ole tänä vuonna mahdollisuutta kattaa sairaanhoitopiirin jo kertynyttä alijäämää ylimääräisillä maksuilla ja ensi vuoden maksuosuus voi nousta tästä vuodesta korkeintaan kahdella prosentilla.

– Tarvittavat kustannussäästöt on löydyttävä sairaanhoitopiirin toiminnan sisältä, Hämeenlinna patistelee kuntayhtymää säästöihin. (HäSa)

Päivän lehti

15.8.2020