Kanta-Häme

Hämeenlinna pyrkii vähentämään ostopalveluja palkkaamalla lähihoitajia

Hämeenlinna pyrkii vähentämään ostopalveluja palkkaamalla lähihoitajia.

Ostopalveluista omiin palveluihin on suuntaus ikäihmisten kotihoidossa, jos kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2019 henkilöstöpakein esitetyssä muodossa.

Ikäihmisten kotihoitoon on tulossa peräti 15 uutta lähihoitajan tointa. Uusien vakanssien avulla pyritään vähentämään ostopalvelujen käyttöä.

Myös lastensuojelua resursoidaan ensi vuonna useilla uusilla vakansseilla. Sen lisäksi kahden sosiaalityöntekijän virka vakinaistetaan. He työskentelevät lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa.

Uusia vakansseja ovat sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa ja perheterapeutti lastensuojeluun.

Lisäksi oppilashuoltoon tulee uusi koulukuraattorin toimi elokuun alusta alkaen.

Pakolaisten vastaanotossa vakinaistetaan vakansseja, koska asiakasmäärä näyttää vakiintuneen vajaaseen 400:ään. Uutta on kuitenkin se, että yhä useampi muuttaa Hämeenlinnaan itsenäisesti ilman viranomaisohjausta.

Vastaanottoon on keskitetty myös ns. paperittomien eli luvatta maassa olevien sosiaalityö. Näiden asiakkaiden määrän arvioidaan kasvavan, vaikka vapaaehtoista maasta poistumista tuetaan.

Vakinaistettaviin kuuluvat sosiaalityöntekijä ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Lisäksi on kolme opastajaa, joiden tehtävänä on antaa asiakkaille omankielistä opastusta asiakkaiden kototutumiseen liittyvissä asioissa kuten lomakkeiden täyttämisessä ja muussa viranomaisasioissa.

Kielivalikoimassa ovat mm. viro, venäjä, arabia, dar, kurdi-soran, persia ja somali.

Tähän teemaan liittyen valtuusto äänesti maanantaina sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tavoitteesta tukea maahanmuuttajaperheiden asettumista Hämeenlinnaan.

Jani Koivusaari (ps.) esitti kirjausta muutettavaksi muotoon: tuetaan perheiden asettumista Hämeenlinnaan. Äänestyksessä perussuomalaisille tuli tukea kolmelta kokoomuslaiselta. Kirjaus ei kuitenkaan muuttunut.

Kaupungin palkkalistoilla on tämän vuoden aikana ollut keskimäärin 3 419 työntekijää. Se on suurin piirtein yhtä paljon kuin 2017. Tavoitteena on ollut, että 86 prosenttia työntekijöistä olisi vakituisessa työsuhteessa.

Uusia vakansseja on tulossa 58. Lakkautuslistalla on 9 ja muutoksia tulee 5 vakanssiin.

Sote- ja maakuntauudistuksen pitkittyminen tuo epävarmuutta kaupungin henkilöstöhallintoon, sillä uudistuksen toteutuessa noin 1 600 työntekijää siirtyisi kaupungin palkkalistoilta maakuntaan.

Tällä hetkellä muutokseen kuitenkin valmistaudutaan. HÄSA

Päivän lehti

14.8.2020