Kanta-Häme

Hämeenlinna saa uuden lautakunnan, joka keskittyy sivistykseen ja hyvinvointiin

Valtuustokausi lähenee loppuaan, samoin nykyisten luottamushenkilöiden pestit. Hämeenlinna uudistuu taas, ja esimerkiksi koko nykyinen lautakuntarakenne menee romukoppaan.

Lasten ja nuorten lautakunta piti äskettäin seminaarin, jossa se yhdessä nuorten, vanhempien ja työntekijöiden kanssa pohti saavutuksiaan ja sitä, miten näissä asioissa pitäisi mennä eteenpäin.

Tärkeimmät ja vaikeimmat päätökset lautakunta teki koulu- ja päiväkotiverkosta sekä palvelusetelistä. Tilaajajohtaja Markku Rimpelä kehui, että asioista on pystytty keskustelemaan ja vieläpä niin, että keskustelukulttuuri on kehittynyt runsaan neljän vuoden aikana.

Monenlaisia, ihan mitattavia onnistumisia lautakunta ja koko toimiala ovat saavuttaneet viime vuosina. Esimerkiksi lapsiperheiden sosiaalityön avulla on autettu vaikeuksissa olevia perheitä, ja varhainen puuttuminen on myös säästänyt kustannuksia.

Lisäksi lähes kaikki nuoret ovat saaneet peruskoulun päättötodistuksen ja lähes kaikki (ja vuonna 2015 aivan kaikki) peruskoulunsa päättäneet ovat saaneet toisen asteen opiskelupaikan.

Myönteistä on sekin, että varhaiskasvatuksessa noudatetaan kiitettyä satakielipedagogiikkaa ja peruskoulussa ilmiölähtöistä opetusta, jota eivät ainerajat kahlitse.

Paljon työtä ja huolta nykyiselle lautakunnalle ovat tuoneet koulutilojen sisäilmaongelmat. Rakennuksia on tämän kauden aikana paljon korjattu, mutta paljon on vielä tekemistäkin.

– Uutta joudutaan rakentamaan vielä vuosien ajan. Jos taloustilanne säilyy nykyisenlaisena, tiloihin panostaminen vaikuttaa väistämättä palveluun ja henkilöstön määrään, Rimpelä sanoi.

Hänen mukaansa nuoret ovat päässeet viimeisen kahdeksan vuoden aikana aiempaa enemmän esille. Hän on työskennellyt Hämeenlinnassa juuri tuon kahdeksan vuotta. Uudessa organisaatiossa hänen tittelinsä on strategiajohtaja.

Nykyinen lautakuntajakokin on ollut voimassa kahdeksan vuotta eli vuoden 2009 kuntaliitoksesta lähtien. Mutta tulevassa organisaatiossa ei lasten ja nuorten asioille siis ole enää omaa lautakuntaa.

Markku Rimpelästä on vahinko, että lapset ja nuoret häviävät nyt ainakin lautakunnan nimestä. Periaatteena elämänkaariajattelu ei hänen mielestään saisi hävitä, eli eri toimialojen pitäisi tehdä tulevaisuudessakin yhdessä työtä lasten ja nuorten hyväksi.

Uusi sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko sanoi seminaarissa myös toivovansa, että elinkaaren mukainen yhteistoiminta jatkuisi myös uudessa Hämeenlinnassa.

Uuden toimialan nimessä on sana sivistys, ja sekä Rimpelä että Raukko korostavat sivistyksen merkitystä. Nykyisessä organisaatiossa sitä sanaa ei näy lainkaan.

– Hyvinvointi on meillä lisääntynyt, mutta onko myös sivistys? Sillä tiellä olisi hyvä päästä eteenpäin, Raukko toivoi. HäSa

Päivän lehti

31.5.2020