Kanta-Häme Hämeenlinna

Hämeenlinna tavoittelee päivähoidon ryhmiin joustavuutta

Päivähoitopaikat vähenevät ainakin laskennallisesti.
Osa-aikaisesti lapsia on päivähoidossa yhä enemmän.

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja määritellään kertoimilla, joihin vaikuttaa lapsen ikä ja päivähoidossa viettämä aika. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi joitakin muutoksia näihin kertoimiin.

Se johtaa laskennallisesti päivähoitopaikkojen vähenemiseen 70:llä, koska lapsia voi sijoittaa ryhmiin aikaisempaa joustavammin.

 

Varhaiskasvatuksen kertoimien ”perusyksikkö” on kokopäivähoidossa (yli 140 tuntia kuukaudessa) oleva 3-5 – vuotias, jonka kerroin on 1. Näitä lapsia voi Hämeenlinnassa olla seitsemän yhtä hoitohenkilöä kohden.

Alle kolmevuotiaan kokopäivälapsen kerroin on 1,75 ja näitä lapsia voi olla neljä yhtä hoitohenkilöä kohden. Osa-aikaisesti hoidossa olevien lasten kertoimet nyt pienevät porrastetusti. Heitä voidaan sijoittaa ryhmiin kokoaikaisia enemmän.

 

Nykyinen asiakasmaksulaki on asiakkaalle aiempaa joustavampi. Se mahdollistaa kuukauden ajanjaksolla tuntien sijoittelun perheen tarpeiden mukaisesti. Tämän vuoksi yhä useampi perhe voi valita 100-prosenttisen hoidon sijaan pienemmän kuukausittaisen tuntimäärän.

Paitsi alempien tuntiluokkien käyttäjien määrää, asiakasmaksulaki on lisännyt myös lasten varsinaista läsnäoloa ryhmissä. Hoitomaksut porrastetaan aikaperusteisesti.

 

Muutos näkyy mm. niin, ettei lapsen ole entiseen tapaan välttämätöntä olla vapaalla kokonaisia päiviä, vaan esimerkiksi 60- tai 80-prosenttisesti paikkaa käyttävä lapsi voi olla läsnä kuukauden jokaisena arkipäivänä.

Yhdessä nämä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että lapsiryhmät ovat täysiä ja ryhmässä kirjoilla olevien lasten määrä on suuri. Vaikkei varhaiskasvatuslaki ota kantaa ryhmässä kirjoilla olevien lasten määrään, yhtä aika heitä voi olla vain lain sallima määrä.

Väljentämällä kertoimia turvataan lainmukaiset ryhmäkoot. Muutos tapahtuu elokuun alussa. Tällä ei ole vaikutusta henkilöstömäärään. HÄSA