Kanta-Häme

Hämeenlinna vastustaa Kaurialan koulun suojelua

Hämeenlinnan kaupunki lausuu odotetusti, ettei Kaurialan koulua tule suojella. Asia on kaupunginhallituksen käsiteltävänä maanantaina.

Suojelusta tai suojelematta jättämisestä päättää aikanaan Hämeen ely-keskus. Suojelua on esittänyt Museovirasto.

Sisäilmaongelmista kärsivä Kaurialan yläkoulu on ollut pääosin poissa käytöstä viime vuoden syksystä lähtien. Lähes kaikki opetus siirrettiin runsas vuosi sitten Hämeen ammattikorkeakoulun entisiin tiloihin Myllymäkeen, ja loppukin opetus tänä syksynä.

Museovirasto lausui viime joulukuussa, että Kaurialan koulun rakennukset olisivat korjattavissa ja että niitä tulisi käyttää, hoitaa, korjata ja kehittää niiden rakennustaiteellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon edellyttämällä tavalla.

Kaupunki on siis eri mieltä. Asiasta ovat laatineet lausuntoesityksen sekä kaupunki että sen Linnan Tilapalvelut -liikelaitos.

Tilapalvelut-liikelaitos tuo esiin, että päärakennuksen kellarissa on pahoja kosteusvaurioita ja pohjavesi on noussut kellarin seinärakenteisiin. Kellarin lattian alapuolisissa kanaaleissa on näkyvää vettä.

Tämän takia pohjaveden pintaa pitäisi laskea. Aiemmin on arvioitu, että koulu vaatisi 85,5 prosentin korjausasteen ja 14 miljoonan euron korjausbudjetin. Pohjavesiasia kuitenkin kasvattaisi entisestään korjausastetta ja -budjettia.

Liikelaitos huomauttaa myös, että päärakennuksen vaatimat korjaukset olisivat sellaisia, että ne muuttaisivat rakennuksen ulkonäköä ja käytettävyyttä. Ilmanvaihtojärjestelmän kanaviston sijoittaminen johtaisi hyvin mataliin tiloihin, ja ilmanvaihtolaitteiston sijoittaminen katolle muuttaisi merkittävästi rakennuksen arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista ilmettä.

Myös lämmöneristyskyvyn parantaminen johtaisi muutoksiin. Sisätilat menettäisivät arkkitehtonista arvoaan, koska ne tarvitsisivat hissin ja koska kierreportaat pitäisi osastoida paloturvallisuuden takia.

Liikelaitos katsoo, että Museoviraston ehdottomat suojelumääräykset ovat ristiriidassa rakennuksen korjaustarpeen kanssa.

Kaupungin lausuntoesityksessä tuodaan esiin lisäksi se, ettei Kaurialan koulua pysty muokkaaman sellaiseksi, että se vastaisi uudistuvan opetuksen tarpeita.

Kaupunki toivoo elyltä pikaista ratkaisua, sillä rakennukset aiheuttavat tyhjilläänkin vuosittain 130 000 euron kustannukset. HäSa

Päivän lehti

26.11.2020

Fingerpori

comic